דיווח על התקשרויות בפטור בשנת 2021

עדכון אחרון בתאריך: 15.11.2021
 

מס' ותאריך הוועדה

היקף התקשרות
כולל מע"מ בש"ח

נושא / סיבת התקשרות

ועדת מכרזים
38-21
מיום
24.10.2021

התקשרות על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/598/21 רכישת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת ומחזור

עם: משכ"ל
התקשרות לפי סעיף: 15(א) 3 לנוהל
הספק הזוכה של משכ"ל: קבוצת אלון בע"מ.
שיעור העמלה של משכ"ל 4.5%
ועדת מכרזים 38-21 אישרה את ההתקשרות עם משכ"ל על בסיס הזמנות מעת לעת.

ועדת מכרזים
36-21
מיום
10.10.2021

261,000 $

התקשרות בפטור הליך 574/21 ביטוח אחריות נושאי משרה 2021-2022

עם: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תקופת ביטוח אחריות נושאי משרה ע"י חברת הביטוח מנורה הסתיימה ב1.5.2021.
במהלך הטיפול בחידוש הביטוח לאחריות נושאי משרה בקק"ל, נעשתה פנייה למבטחים בינלאומיים ולמבטחים מקומיים אך אלו בחרו שלא להגיש הצעתם למעט חברת הביטוח "הפניקס" שבחרה להגיש הצעה.

לאור האמור, מבוקש לאשר התקשרות בדיעבד עם חברת הביטוח הפניקס, כהתקשרות בפטור ספק יחיד לפי נוהל התקשרויות, לתקופה של שנה נוספת (מ1/5/2021 ועד ל30/4/2022).
ההצעה התקבלה לאחר מו"מ של הברוקר מול מבטחי המשנה ותנאי הפוליסה הינם טובים מהצפוי לאור ניסיון תביעות גרוע של קק"ל בתחום זה ולאור השינויים בשוק הביטוח בעולם.
היקף הפרמיה השנתית עומד 261,000 $.
לאחר קבלת ההסברים ועדת מכרזים 36-21 אישרה את ההתקשרות עם חב' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ועדת מכרזים
36-21
מיום
10.10.2021

324,675 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך מה/253/20 שרותי מיקור חוץ לרכישת שרותי הנהלת חשבונות בחטיבת החינוך

עם: בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון

חטיבת הכספים בשיתוף חטיבת משאבי אנוש ומנהל וחטיבת החינוך יצאו להליך תחרותי של 5 מציעים לרכישת שרותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ בחטיבת החינוך.
עקב העומס הרב המוטל על מחלקת הכספים בחטיבת החינוך, מבוקש להרחיב את ההתקשרות עם משרד בן דוד שלוי קופ ולשכור את שרותיו למנהלת חשבונות נוספת שתועסק במיקור חוץ.

לאחר קבלת ההסברים ועדת מכרזים אישרה את לשכור את שרותי המשרד עבור עובדת נוספת החל מתאריך 12.10.2021 ועד לתאריך 1.8.2022 וכן הרחבת ההתקשרות בהעסקת העובדת הקיימת החל מתאריך 1.4.2022 ועד לתאריך 1.8.2022

ועדת מכרזים
36-21
מיום
10.10.2021

6,040,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך 6800/18 סל ביטוחי קק"ל

עם: הראל חברה לביטוח בע"מ

תקופת הביטוח הנוכחית לביטוח אלמנטרי לקק"ל (רכוש, צד ג, וכו) מסתיים בתאריך 31.10.21. יש לציין כי לאחרונה בוצעה פנייה עם כל חברות הביטוח הגדולות בארץ ונמצא כי אין חברות ביטוח המעוניינות לבטח את קק"ל.
משכך, ו. מכרזים 35-21 אישרה להאריך את ההתקשרות בפטור עם חברת "הראל חברה לביטוח" לתקופה נוספת של 18 חודשים.
חטיבת הכספים תנהל מו"מ עם חברת הביטוח לקבלת הפרמיה והכיסויים המיטביים.

ועדת מכרזים עליונה
7-21
מיום
9.9.2021

110,000 ש"ח

הליך פ/571/21 התקשרות עם רחמים כהן שופט בדימוס לבחינת דוח למברגר

בהמשך להמלצת ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, אישרה ועדת מכרזים עליונה התקשרות בפטור עם השופט בדימוס מר רחמים כהן, לבחינה נוספת של דו"ח שבוצע עבור קק"ל.

ועדת מכרזים  עליונה
6-21
מיום
15.8.2021

2,680,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/9779/19 התקשרות בפטור עם הסוכנות היהודית-המכון למדריכי חו"ל

עם: הסוכנות היהודית לארץ ישראל

התקשרות לפי סעיף 15(א) (7) לנוהל התקשרויות

לצורך ביצוע פעילות ציבורית עם הסוכנות היהודית לשנת 2021 בסך 2,680,000 ש"ח, התקשרות זו מבוקשת עבור ביצוע פרויקט חינוכי של הכשרת מדריכים, לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות ופיתוח מנהיגות צעירה בקרב בני נוער מהקהילות היהודיות בעולם, כ- 450 בני נוער של תנועות הנוער החלוציות העולמיות מכל העולם, (דוברי אנגלית וספרדית) מגיעים לשנת הכשרה במכון למדריכי חו"ל המתקיים בקרית מוריה בירושלים.
מדובר בהכשרה של בני נוער בנושאי ציונות ומורשת, היסטוריה מנהיגות, ערבות הדדית והכרת הארץ.  בני הנוער מחויבים בתום ההכשרה לפעול במסגרות הקהילה והתנועות עם שובם לארצות היעד.
חטיבת החינוך שם לו למטרה את נושא הידוק הקשר עם התפוצות והצמחת דור מנהיגות צעירה. בפעילות עם המכון למדריכים אנו מיישמים את מטרותינו החינוכיות הערכיות, שותפים בוועדות ההגוי בבניית התכנים והאסטרטגיה ובשיתופם בפעילות ירוקה במרכזי השדה והיער של קק"ל.
פעילות הסוכנות היהודית בנושא הכשרה הינה ייחודית בתחום החונכות וההכשרה עקב היותה התוכנית היחידה המחייבת את המשתתפים לחזור לארצם בתום ההכשרה ולקחת חלק מעשי פעיל בתרומה לקהילה ובחונכות לשכבות הנוער הצעירים.
לאחר דיון בנושא הוועדה מאשרת את ההתקשרות (לרבות התקופה בדיעבד) בסכום כולל של עד 2,850,000 ש"ח

תקופת התקשרות: 1 שנים

ועדת מכרזים
30-21
מיום
8.8.2021

הוצאה מקסימלית של היקף התקשרות עד לסכום של 500,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/513/21 התקשרות עם חברה חיצונית לליווי וייעוץ בכתיבת מכרזי מסגרת מכרז מסגרת יחידתי

עם: אקונארט בע"מ

התקשרות לפי סעיף פטור 15 א (5)
חברת אקונארט זכתה במכרז מסגרת עבור ליווי יעוץ כלכלי וחקר שוק  ביוני 20 לתקופה של שנה + 4 אופציות שערך משרד החינוך.
מבקשים לאשר התקשרות הספק עד למגבלה של 500 אלף ש"ח בהתאם לנוהל התקשרויות על בסיס המכרז של משרד החינוך ובהתאם למחירים המיטיבים שקיבלנו מהספק ולאותה תקופה.
משכך, ועדת מכרזים 30-21 אישרה את ההתקשרות

ועדת מכרזים
30-21
מיום
8.8.2021

1,299,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/512/21 התקשרות בפטור לביצוע עבודות ניקיון במשרדי מרחב מרכז

עם: משכ"ל

התקשרות לפי סעיף15(א) 3 לנוהל התקשרויות
מבוקש לאשר את הזוכה ש. אלברט עב ציבוריות שירותי ניקיון , אחזקה ופיקוח בע"מ (להלן: ש.אלברט) בפטור ממכרז בהליך שנערך ע"י משכ"ל לצורך ניקיון משרדי קק"ל שבמרחב מרכז.

ועדת מכרזים
29-21
מיום
1.8.2021

105,300 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/528/21 תוכן שיווקי עם קבוצת ג'רוזלם

עם: ג'רוזלם פוסט בע"מ

התקשרות לפי סעיף: 15(א) (19) לנוהל
מערך ההסברה מעוניין להפיק תוכן שיווקי בקבוצת גרוזלם פוסט לאחר בדיקת חלופות ועיתונים דומים עולה כי לגרוזלם פוסט יש את החשיפה הגדולה ביותר וקהל ממוקד יותר ורלוונטי עבור קק"ל.

הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 1 שנים
נימוק לפטור: הפטור מבוקש מאחר וקבוצת הג'רוזלם פוסט מפיצה 16 עיתונים ומגזינים ויכולת להגיע כ- 2,000,000 איש בפלטפורומות השונות המאפשרות יצירת קשר עם קהלים שונים בהם מובילי דעת קהל בארץ ובעולם, קהל רחב ותורמים פוטנציאלים.
לאור ההסברים ועדת מכרזים 29-21 אישרה את ההתקשרות על סך 105,300 ש"ח

ועדת מכרזים
29-21
מיום
1.8.2021

115,479 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/534/21 תוכן שיווקי בערוץ 20

עם: ערןץ 20

התקשרות לפי סעיף: 15(א) (19) לנוהל

מערך הסברה מעוניין לבצע תוכן שיווקי ממומן עבור קהל במגזר הדתי. לאחר בחינת חלופות ואפשרויות קיימות בשוק רק ערוץ 20 מתאים לקהל הממוקד אליו אנו מעוניינים להיחשף.
הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 1 שנים
נימוק לפטור: ערוץ 20 מהווה פלטפורמה טלווזיונית חשובה לקהל יעד ממוקד. מטרת השת"פ חשיפת פעילות קק"ל לקהל זה באמצעות פעילות תוכן שיווקי בערוץ.
לאור ההסברים שניתנו בדיון, הוועדה מאשרת את ההתקשרות על סך 115,479 ש"ח

ועדת מכרזים
28-21
מיום
25.7.2021

התקשרות על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/527/21 התקשרות מסגרת עם החברה הממשלתית לתיירות בע"מ

עם: חמ"ת בע"מ


התקשרות לפי סעיף: 15 א (23) לנוהל המפנה לתקנה 3 (ד) , 3 (5) לתקנות חובת המכרזים.
קק"ל מתכוונת להתקשר בהסכם מסגרת עם חברת חמ"ת על בסיס הסכם מסגרת שאישרה המדינה עם חברה זו, עבור עבודות תכנון/ ביצוע בתחום אחריות החברה ובהתאם לתנאים שנקבעו לאותו הסכם .
משכך, ועדת מכרזים 28-21 אישרה תקופת ההתקשרות עם חמ"ת תהיה בהתאם לתקופת ההתקשרות שאושרה על ידי המדינה עד יוני 2023
נימוק לפטור: התקשרות מסגרת שערכה המדינה עם חברה ממשלתית

ועדת שותפויות 
13-21
מיום
22.7.2021

1,300,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/522/21 תמיכה בלשכות אמל"ט
עם: JNF MEXICO

העברת התמיכה היא כחלק מתוכנית העבודה המקדמת את מטרות קק"ל ביבשת אמל"ט ומטרות החטיבה לגיוס משאבים, מתקיימים אירועים שליישום התוכניות והמשימות נדרשת תמיכה של קק"ל ישראל.
תכניות העבודה כוללות משימות כגון חיזוק הקשר עם התפוצות, אירוע התרמה לכבוד תורמים גדולים, תורמים פוטנציאליים ומנהיגי הקהילה היהודית וכיו"ב, וכן חשיפת פעילות קק"ל ופיתוח קשרים עם קהילות וגופים במדינות שונות באמל"ט.
משכך, ועדת שותפויות 13-21 אישרה התקשרות בפטור במדינות אמל"ט בסך כולל של 1,300,000 ש"ח

ועדת מכרזים
27-21
מיום
20.7.2021

167,650 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/452/21 שדרוג מתקני משחק -דיקליה בפארק ספיר

עם: החברה לפמ"א בשלטון המקומי 1995

בשני הליכי תיחור הצעות מחיר שערכה משכ"ל עבור הצללה בנפרד ומתקני משחק בנפרד ההצעות הזולות ביותר המועמדות לזכיה הן:
1. הצללה - הצעה הזולה ביותר הינה של חברת "דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ" בסך 32,938 כולל שכ"ט
2. מתקני משחק - הצעה הזולה ביותר הינה של חברת " א.ד. מתקני משחק בע"מ" בסך 132,712 ש"ח
משכך, ו.מכרזים אישרה לאשר התקשרות עם "החברה לפמ"א בשלטון המקומי" בסה"כ 165,650 ש"ח כולל שכ"ט.

הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 2 חודשים

ועדת מכרזים
27-21
מיום
20.7.2021

התקשרות על בסיס הזמנות מעת לעת

הרחבת התקשרות בפטור הליך פ/2406/17 שירותי טכנאי מחשבים

עם: לוג און תוכנה בע"מ

חברת לוג און תוכנה - זכתה במכרז חשכ"ל ומיישמת אצלנו טכנאי מחשבים. אנו מרוצים מעבודתו והיכרותו עם מערכות קק"ל

משכך, ו. מכרזים 27-21 אישרה להאריך את ההתקשרות לשרותי טכנאי מחשבים, עם חברת לוג-און , זוכת חשכ"ל בהתאם להארכה שניתנה על ידי החשכ"ל עד סוף דצמבר 2021

ועדת מכרזים
27-21
מיום
20.7.2021

450,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/507/21 מתן שירות להנגשת מסמכים

עם: נטינג שיווק בינ"ל באינטרנט בע"מ

לאור הצורך בהנגשת מסמכים לאתרי האינטרנט של הקק"ל התקיימה פגישה עם הגורמים המקצועיים למתן מענה מיידי להנגשת המסמכים.
ועדת מכרזים 27-21 אישרה  להתקשר בפטור בכפוף למכרז שערך משרד החקלאות עם הספק A 2 Z לתקופה של שלושה חודשים או בסכום של עד 450,000 ש"ח.

נימוק לפטור: התקשרות לפי סעיף פטור 15 א (11) – התקשרות עם מי שזכה במכרז פומבי שערך גוף הכפוף לחוק חובת מכרזים. 
תקופת התקשרות: 3 חודשים

ועדת מכרזים
27-21
מיום
20.7.2021

289,762 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/510/21 העסקת יועץ תוכן\פרוגרמטור לליווי התכנון המפורט והביצוע של היכל ספרי הכבוד

עם: ליעד ניהול הפקות ופרויקטים

החטיבה לגיוס משאבים מבקשת לקדם את נושא הקמת היכל ספרי הכבוד של קק"ל.
על מנת לוודא כי התכנון המפורט והביצוע, מקודמים בהתאם לפרוגרמה והצרכים שהוגדרו ע"י החטיבה, נדרש להעסיק יועץ מקצועי אשר יסייע לקק"ל בכל השלבים והתיאומים המוקדמים, יפקח על ביצוע התכנון בהתאם לאיכות ולוחות הזמנים שהוגדרו במכרז.
לאחר אישור התכנון המפורט היועץ ילווה ויפקח על הביצוע, איכות ההתקנות, טיב הציוד איכות המערכות ועוד.
כל הפעולות המפורטות לעיל דורשות התמחות ומקצועיות ואין יכולות להתבצע ע"י עובדי החטיבה לגיוס משאבים.
משכך, ו. מכרזים 27-21 אישרה  התקשרות עד סך 289,762 ש"ח עם - ליעד ניהול הפקות ופרויקטים- שזכה במכרז פומבי שערך משרד החוץ לביצוע עבודות דומות ולו ניסיון עשיר של למעלה מ- 20 שנה בביצוע עבודות ייעוץ דומות.
ההתקשרות תהיה בהתאם למכרז שזכה ועל בסיס שעות לפי דרישה.

נימוק לפטור: פטור ממכרז עם זוכה במכרז שערך גוף ציבורי. סעיף 15(א)(11)
תקופת התקשרות: 2 שנים

ועדת מכרזים
27-21
מיום
20.7.2021

891,976 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/515/21 שיפוץ המשרדים באתר קק"ל - בבית נחמיה

עם: משכ"ל

התקשרות לפי סעיף 15(א)(3) לנוהל התקשרויות

במשרדי קק"ל בבית נחמיה יש לבצע עבודות שיפוץ נרחבות הכוללות חשמל אינסטלציה, תאורה מיזוג אוויר וכד'. לצורך כך הוחלט להתקשר עם החברה למשק וכלכלה אשר יצאה להליך תיחור . בהליך השתתפו 4 חברות קבלניות:
1. נאות חן.
2. גיל סבו בע"מ.
3. ש.א.י. יזמות והשקעות בע"מ.
4. חומרית 2000 לבנין והשקעות 1996 בע"מ.
החברה אשר הציעה את ההצעה הזולה ביותר וזכתה בהליך הינה חברת נאות חן הנדסה ויזום בע"מ. התמורה לזוכה תתבצע דרך תשלום למשכ"ל .
משכך, ו. מכרזים 27-21 אישרה את הזוכה נאות חן הנדסה בע"מ (להלן: "נאות חן") בפטור ממכרז בהליך תיחור שנערך ע"י משכ"ל לצורך ביצוע עבודות שיפוץ במשרדי קק"ל בבית נחמיה.

הנימוק לפטור: התקשרות עם זוכה במכרז מסגרת שערך משכ"ל

ועדת מכרזים
26-21
מיום
11.7.2021

125,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך 503/21 הרחבת התקשרות ביטוח אובדן כושר עבודה

עם: מנורה חברה לביטוח בע"מ

קק"ל מתקשרת עם חב' מנורה עבור ביטוחים לאוכלוסיית העובדים בקרן פנסיה לפועלים חקלאיים  התשלום על הביטוחים לחברת הביטוח מבוצע ע"י קק"ל בהשתתפות העובדים דרך השכר.
עלות ביטוח אובדן כושר עבודה לחודש הינו בהיקף של 25,000 ש"ח, העלות לעובד נגזרת כאחוז משכר העובד.
משכך, ו. מכרזים 25.21 אישרה  להאריך את ההתקשרות בעניין ביטוח אובדן כושר עבודה בלבד עם חברת מנורה באותם התנאים עד לתאריך 30.11.2021, המועד בו מסתיימת הפוליסה של ביטוח החיים והמחלה.
מטרת ההרחבה היא לאפשר יציאה מרוכזת להליך מכרזי לאחר תקופה זו, הכולל את שלושת הביטוחים הרלבנטיים לאוכלוסיית עובדים ייחודית זו.

ועדת מכרזים
26-21
מיום
11.7.2021

100,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/499/21 שירותי תמיכה לשיחות וועידה

עם: וידקו

לטובת קיום ישיבות הנהלה ודירקטוריון על וועדותיו השונות, נדרש לאפשר שיחות וועידה באמצעים טכנולוגיים דוגמת זום ועוד.

בשל הצורך הדחוף במתן שירותי מיכה לשיחות וועידה, ועל בסיס ההיכרות המקצועית המוקדמת עם חב' וידקו
השירותים כוללים גם אספקת ציוד, התקנה ושירותי תמיכה וניתנים במגוון אתרים. מצורפת הצעת המחיר למגוון השירותים.
מבוקש: לאשר התקשרות בדיעבד על סך 24,270 ש"ח בגין שירותי תמיכה ותפעול מנובמר 2020 ועד יוני 2021.
בנוסף, לאור העובדה שכיום עדיין קיים פער של כח אדם לתפעול מערכת המוליטימדיה בקק"ל לצרכים השונים כפי שמופיע לעיל מבוקש לאשר התקשרות בפטור על סך 175,730 ש"ח בהתאם לסעיף 15 א1 ב1 לנוהל התקשרויות.
לאחר דיון בנושא, הוועדה מאשרת את התשלום על ההתקשרות בדיעבד בסך של 24,270 ש"ח, לגבי התקשרות נוספת, הוועדה  מאשרת סך של - 75,730 ש"ח, כתקופת ביניים כדי שניתן יהיה להתארגן ליציאה להליך תחרותי חדש לנושא הנ"ל בהתאם לנהלי קק"ל.
משכך, היקף ההתקשרות הנ"ל כולל ההתקשרות בדיעבד תהייה עד 100,000 ש"ח.

ועדת מכרזים
25-21
מיום
4.7.2021

על בסיס הזמנות מעת לעת

הרחבת התקשרות בפטור הליך 534/15 הארכת הסכם לאספקת ציוד משרדי ומתכלה, נייר רגיל ונייר ממוחזר במחירון ובתנאי החשכ"ל

עם: קרביץ

ו. מכרזים 25-21 אישרה הארכת התקשרות לתקופה נוספת עם הספק עפ"י מחירון ותנאי תקופת ההתקשרות עם חשכ"ל עד ליום 30/6/2022.
היקף ההתקשרות בשנה האחרונה עם הספק כ - 300,000 שקלים.

תקופת הרחבת התקשרות מבוקשת: 1 שנה

 מתאריך: 30.6.2021 עד תאריך: 30.6.2022

ועדת מכרזים 
24-21
מיום
27.6.2021

200,000 ש"ח

ההארכת תקשרות בפטור הליך פ/263/20 ייעוץ אסטרטגי לגיבוש פרויקטים של קק"ל, בתחום איכות הסביבה ושינוי אקלים, לצרכי התרמה עתידית בחו"ל

עם: ליאור וינטרוב

התקשרות לפי סעיף: 15 ב' 4 לנוהל

במסגרת ההתקשרות הקודמת שימש ליאור כיועץ ייעודי לפרויקט הקמת כוח משימה כלל קקלי בנושא התמודדות עם שינויי האקלים.
במסגרת הפרויקט, הוביל ליאור עבודת מטה חוצת ארגון לגיבוש פרויקטים של קקל בתחום שינוי האקלים לצרכי התרמה עתידית בחול. כתוצאה מעבודתו נוצרו יוזמות חדשות מרשימות, בעלות תועלות רבות לחג"מ בפרט ולקק"ל בכלל.
נימוק להרחבה: ליאור וינטרוב, לשעבר מבכירי שגרירות ישראל בוושינגטון, הינו בעל הכרות מעמיקה עם גורמי הממשל ומנהיגי הקהילות היהודיות בצפון אמריקה. כמו כן, בעל קשרים והיכרויות אישיות עם גורמי השפעה ומעצבי דעת קהל בתחומי התקשורת, יחסי חוץ, מנהיגי יהדות התפוצות – כל זה מייצר פלטפורמה אדירה לקידום פעילותה של קק''ל בקרב קהלי היעד ובזירה הבינלאומית.
תקופת הרחבת התקשרות מבוקשת: 18 חודשים מתאריך: 2021-08-01 עד תאריך: 2023-02-01
משכך, ועדת מכרזים 24-21 אישרה את הרחבת ההתקשרות על סך 200,000 ש"ח

ועדת מכרזים עליונה
4-21
מיום
20.6.2021

102,384 ש"ח

תקשרות בפטור הליך מפ/3724/16 E ירוק - מותג הפנאי והחוויה הדיגיטלי של קק"ל

עם: דאטה פרו בע"מ

בשל חוסר בהירות עם החברה וטעות אנוש, הסכום שאושר בוועדה מכרזים עליונה ב 22.6.2020 לא הספיק לתשלום עבור שירותי הספק על שירותים שנתנו עבור השנים 2020 וחשבוניות עבר מ 2019. ונשאר חוב על סך 102,384 ש"ח
משכך ועדת מכרזים עליונה 4-21 אישרה את ההתקשרות.

ועדת מכרזים
22-21
מיום
13.6.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/464/21 ליווי משפטי ע"י עורך דין המתמחה בדין הסיני

עם: BONNARD LAWSON

במסגרת היערכות של קק"ל לפעילותה בסין, נדרש קק"ל לקבל ליווי משפטי אשר יעניק שירותים משפטים וייבחן מספר נושאים הקשורים לרגולציה הקיימת בסין. לצורך כך, קק"ל תתקשר בפטור לפי סעיף 15 (א) (23) לנוהל ההתקשרות שלה המפנה לתקנות 32 (6) לתח"מ עם משרד עו"ד המתמחה בתחומים הרלוונטיים לצורך ביצוע פעילותיה כאמור.
המשרד שנבחר הינו משרד BONNARD LAWSON משנגחאי.
משכך, ועדת מכרזים 22-21 אישרה את ההתקשרות על בסיס הזמנות מעת לעת.

ועדת מכרזים
21-21
מיום
6.6.2021

250,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/10785/19 רכישת ציוד משקי ליחידות הקק"ל חוזה מסגרת ארצי

עם: קרביץ

 ועדת מכרזים אישרה התקשרות בפטור עם הספק קרביץ , על בסיס מכרז של רשות האוכלוסין וההגירה לרכישת ציוד משקי ליחידות קק"ל .
נחתמה תוספת להסכם שנערך ביום 12/5/2019 ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
מבקשים להאריך את ההסכם בשנה נוספת ע"ב ההסכם שנחתם ועד לתאריך 11/5/2022.
משכך ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עד לתאריך 11.5.2022
תקופת הרחבת התקשרות מבוקשת: 1 שנים מתאריך: 2021-05-12 עד תאריך: 2022-05-11

ועדת מכרזים
21-21
מיום
6.6.2021

600,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/471/21 עיתונים במסגרת תנאי עבודה

עם: גלובס, ג'רוזלם פוסט, הארץ, ידיעות אחרונות, ישראל היום, מקור ראשון

התקשרות לפי סעיף: 15 (א) 2 לנוהל

קק"ל מתקשרת עם כל קבוצות העיתונות הכתובה והאלקטרונית לטובת עובדיה לצורך מקצועי וכחלק מתנאי שירות, הזכאים בוחרים את הספק עפ"י העדפתם.
מדובר במנוי לעיתון שנבחר על ידי העובד ולכן לא ניתן לרכוש מנוי לעיתון אחר, יש לציין כי המחירים עתידים להשתנות בהתאם לבחירה כאמור.

משכך ועדת מכרזים 21-21 אישרה  להתקשר בפטור עם כל אחד מהספקים בנפרד בהיותו ספק יחיד למוצר הספציפי שהוא מפיץ.

נימוק לפטור: ספק יחיד בנסיבות העניין

ועדת מכרזים הימנותא
2-21
מיום
10.6.2021

175,500 ש"ח

התקשרות בפטור - הליך פ/470/21 

עם: משרד הרצוג פוקס נאמן

משרד הרצוג פוקס נאמן מלווה מזה מספר שנים תיק משפטי אשר לאחר ערעור בבית המשפט העליון הוחזר לדיון חוזר בבית המשפט המחוזי. ועדת המכרזים אישרה התקשרות בפטור לצורך המשך ייצוג המשרד בדיון החוזר בשכ"ט כדלקמן:
100 אלף ש"ח עד סוף שנת 2022.
עוד 50 אלף ש"ח עד סוף שנת 2023.
שכר הטרחה הנ"ל יהיה מקסימלי. במידה ושכר הטרחה השעתי ייפחת מהאמור, ישולם הנמוך מבין השניים

משכך, ועדת מכרזים הימנותא 2-21 אישרה את ההתקשרות על סך 175,500 ש"ח.

ועדת מכרזים
20-21
מיום
30.5.2021

348,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך פ/12055/19 התקשרות עם הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות

עם: הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלט

ההסכם עם הפדרציה הישראלית אושר בוועדה ל - 3 שנים. בחוזה יש אופציה המתחדש אוטומטית מדי שנה עפ"י סעיף 10 שבהסכם.
מבקשים לאשר התקשרות זאת גם לשנים 2021-2022 בעלות של 174,000 ש"ח לשנה. סה"כ עלות של 348,000 ש"ח לשנתיים.
תקופת הרחבת התקשרות מבוקשת: 2 שנים מתאריך: 2020-12-31 עד תאריך: 2022-12-31
משכך, ועדת מכרזים 20-21 מאשרת את הרחבת ההתקשרות המבוקשת לשנים 2021-2022 כאשר בתום כל שנה תתבצע התחשבנות בהתאם לחוזה.

ועדת מכרזים
20-21
מיום
30.5.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/11266/19 אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני שתייה מכרז מסגרת יחידתי

עם: א.א. מעיינות בע"מ

הספק זוכה של חשכ"ל היות וחשכ"ל האריכו את ההתקשרות עם הזוכה.
מדובר בהתקשרות מסגרת שאינה מוגבלת ורק בעת הזמנה מתבצעת הזמנת רכש.

ועדת מכרזים
20-21
מיום
30.5.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

הרחבת התקשרות בפטור הליך מפ/675/15 מכרז הסעות

עם: החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ, שחר צח בע"מ, אגד הסעים בע"מ

במכרז זה הסתיימו כל האופציות ויצאנו למכרז חדש, ההצעות במכרז החדש הוגשו אך עדיין נמצאים בתהליך בחינת ההצעות (שלב סופי) משכך ובכדי לתת מענה לתקופת הביניים מבקשים להאריך את ההתקשרות עם הספקים במכרז הנוכחי בחודשיים נוספים עד לסיום המכרז החדש.

ועדת מכרזים
20-21
מיום
30.5.2021

167,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/452/21 שדרוג מתקני משחק -דיקליה בפארק ספיר

עם: החברה לפמ"א בשלטון המקומי 1995

לצורך ביצוע שדרוג מקני משחק בדיקליה בפארק ספיר בערבה.
מבוקש להתקשר בפטור עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי עלות מוערכת לביצוע העבודות 167,000 ש"ח. עמלת שכר טרחה לחברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי 7.5%
הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 2 חודשים
נימוק לפטור: לחברה לפיתוח משאבי אנושי בשלטון המקומי יש את הניסיון וידע בניהול ופיקוח של פרויקטים מסוג זה.
משכך, ועדת מכרזים 20-21 אישרה את ההתקשרות על סך 167,000 ש"ח

ועדת מכרזים
19-21
מיום
12.5.2021


ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

עד לסכום של 1,500,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/448/21 חברת תיירות והפקת אירועים לתערוכת אקספו דובאי

עם: diva'ulfdunes desert advetures, speed entertainment

קק"ל צפויה להשתתף בתערוכת אקספו דובאי 2020, אשר תתקיים באיחוד האמירויות, בין החודשים אוקטובר 2021 עד אפריל 2022.
קק"ל היא שותפה מלאה בביתן הישראלי יחד עם מדינת ישראל.
בתערוכה צפויים להשתתף מעל 180 מדינות וסה"כ כ- 25 מיליון מבקרים. כחלק מהתערוכה קק"ל מתכננת לערוך אירועים, סמינרים, סדנאות ומשלחות להציג את פעילותה באקספו עם משתתפים מרחבי העולם, דיפלומטים, תורמים, נשיאים ומנכ"לי קק"ל, הנהלת קק"ל, NGOs ועוד.

בשונה מתערוכת האקספו במילאנו, בדובאי אין לקק"ל משרדים ויש צורך לבצע התקשרויות ישירות בין קק"ל ישראל והחברות בדובאי, במטרה לצמצם עלויות ולאפשר ביצוע התקשרויות באופן יעיל ומהיר.
השירותים הנדרשים עבור קק"ל מספקים אלו בתחום התיירות והפקת אירועים הם:
הזמנת מלונות,הזמנת הסעים, תיאום לוגיסטי וניהול פרויקטים, הזמנת הסעדה וקייטרינג ,צוות מקומי, אבטחה, אולמות עבור ישיבות/פגישות, ציוד טכני,צילום סטילס ווידיאו, הפקת אירועים, סיורים, גרפיקה והדפסה, הזמנת כרטיסים לאקספו, בניית פלטפורמת דיגיטלית ממותגת קק"לית עבור המשלחות,קבלת אישורים מול הממשל ועוד.
השירותים יסופקו על בסיס תשלום עבור שירותים שניתנו.
שלושת החברות הללו הן ספקיות רשמיות של אקספו דובאי, וקיבלו אישור מהממשלה באמירויות לפעול במישור זה. ספקיות אלו מתמחות בנהלים המקומיים והאישורים המיוחדים הנדרשים מול הממשלה באמירויות בכל נושא ועניין.
חברת Diva זכתה במכרז עם משרד החוץ, והיא הספקית הרשמית שלהם בנושאי יח"צ ופרסום.
חברת GD-DA היא ספקית מכירת הכרטיסים הרשמית של האקספו, הספקית הנבחרת לסיורים מודרכים בתוך מתחם האקספו וכן היא עובדת על השיווק הבינלאומי של האקספו.
חברת Speed Entertainment היא ספקית רשמית של האקספו בשירותים עבור אירועים, יח"צ ו-AV.
לאור האמור ובשל העובדה שמדובר בספקי חו"ל שאושרו על ידי האקספו הוועדה מאשרת את הבקשה כהסכם מסגרת מוגבל בסכום עד 1.5 מיליון ש"ח בהתאם למנגנון שפורט בדיון.

ועדת מכרזים עליונה
3-21
מיום
9.5.2021

2,780,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/289/20 התקשרות מסגרת עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל למתן שירותים לשנת 2021

עם: הסוכנות היהודית לארץ ישראל

להלן פירוט השירותים שניתנים לקק"ל באמצעות הסוכנות.
1. מתן שירותי כלכלה, הדרכה ולינה ע"י הסוכנות היהודית באמצעות כפר הנוער ניצנה עבור חניכי אגף החינוך אשר ישתתפו בפעילויות ובסמינרים חינוכיים באזור הנגב
2. מתן שירותים שוטפים ע"י הסוכנות כמפורט להלן:
א. מימון חלקה של קק"ל בהוצאות מבקר המוסדות הלאומיים ב. שירותי שמירה במבנה המוסדות הלאומיים
ג. שירותי ביטחון לכל שליחי קק"ל בחו"ל, בהתאם למספר השליחים
ד. חלקה של קק"ל בשירותי ביטחון מטה בארץ ובחול

משכך, ועדת מכרזים עליונה אישרה את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית על סך 2,870,000 ש"ח.

ועדת מכרזים
18-21
מיום
9.5.2021

200,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך מפ/132/16 טיפול פירוקי שיתוף
ו. מכרזים 18-21 מיום 9.5.2021 אישרה הרחבת התקשרות על סך 200,000 ₪ עד לסוף שנת 2021.

ועדת מכרזים
 מחקרים

5-21
מיום
29.4.2021

3,220,807 ש"ח
כולל אופציות:
6,441,614 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/423/21 מערך מחקר ארוך הטווח של אגף הייעור

עם הספקים:
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
ארבל הידרולוגיה יישומית.
מכון ויצמן למדע
מרכז מדע ים המלח והערבה

המשך פעילות מערך המחקר ארוך הטווח של אגף הייעור ב- 3 שנים נוספות עם אופציה לעוד 3 שנים.
ניהול היער בישראל וקביעת הנחיות הממשק המקצועיות הינו תהליך דינאמי מבוסס מדע. תכנון וניהול מיטבי של היער מצריך מידע המתבסס על מחקר וניטור ארוך שנים, וזאת על מנת לזהות מגמות ארוכות טווח הקשורות לבריאות ותפקודיות היער, להצביע על מגמות, דינאמיקה וכיוון התפתחות המערכת האקולוגית היערנית.

בקשה זאת הינה המשך פעילות של 4 ספקים אשר פעילותם מהווה את ליבת מערך המחקר ארוך הטווח באגף הייעור, הנבנה בהדרגה ופועל מזה כשני עשורים, ומטרותיו מעודכנות מעת לעת ע"י המערך המקצועי. מדובר בתחנות פעילות בשטחי הניהול של קק"ל, אשר לכל אחת מהן מנהל מדעי מהאקדמיה ומנהל מקצועי מקק"ל.
מבנה המערך
- 5 תחנות רשת LTER
- מערך ניטור גשם-נגר
- מערך LTM
- מערך NFM (עדיין בבנייה)

לאור הנימוקים שניתנו בישיבה, הוועדה מאשרת את הבקשה.

ועדת מכרזים
16-21
מיום
25.4.2021

117,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך 436/21 התקשרות עם שמאי מכריע אלדד חיימי -היטל השבחה הוד השרון

עם: אלדד חיימי שמאית ויעוץ מקרקעין

במסגרת השגה על שומת הועדה המקומית, הנושא הועבר לטיפול שמאי מכריע לצורך קביעת סכום ההיטל שיוכרע בין הצדדים.
זהות השמאי והשכ"ט נקבעים ע"י מועצת השמאים.
סכום שכ"ט שמאי מכריע אלדד חיימי עומד על סך 100,000 ש"ח + מע"מ.
משכך ועדת מכרזים 16-21 אישרה התקשרות על סך 117,000 ש"ח כולל מע"מ

ועדת מכרזים
15-21
מיום
18.4.2021

108,777 ש"ח

הרחבת התקשרות - הליך מפ/186/14 שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורתי לתחום העולם היהודי בתפוצות

עם: קמיר בכר בע"מ

שירותי היח"צ המסופקים לקק"ל על ידי חברת "קמיר " הינם בחשיבות עליונה הן עבור הדוברות והן עבור חג"מ ולא ניתן להתנהל בלעדיהם. בשל לוחות זמנים קצרים ועומס עבודה  לצורך הכנת מכרז חדש, מבוקש להאריך את ההתקשרות עם חברת "קמיר בכר".
לאחר קבלת הסברים שניתנו והוועדה מאשרת את הבקשה ל3 חודשים עד יציאתו של המכרז החדש.
תקופת הרחבת התקשרות: 3 חודשים מתאריך:28.5.2021 עד תאריך: 28.8.2021

ועדת מכרזים
15-21
מיום
18.4.2021

165,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/413/21 הדרכה והקניית יידע למנהלים בארגון

עם: אמטרופי פיתוח ארגוני בע"מ

התקשרות לפי סעיף 15(א)(7) התקשרות שעניינה רכישת השכלה או הכשרה מקצועית וגם לפי סעיף 15(א)(1) (ב)(1)
במסגרת התקשרויות קטנות נעשתה פניה לשלשה ספקים לטובת הדרכה אחת למנהלים ונבחר ספק אנטרופי בהיקף של 33,000 ש"ח.
כיוון שהיו מרוצים מההדרכה שניתנה הוחלט להעביר את ההדרכה לחמש קבוצות נוספות בארגון.
 כיוון שבמסגרת ההתקשרויות הקטנות כבר נעשתה פניה לשלושה ספקים, והחטיבה הייתה מאוד מרוצה מהספק שנבחר משכך הוחלט להרחיב את ההדרכות. משכך, ועדת מכרזים 15-21 אישרה את ההתקשרות

ועדת מכרזים
14-21
מיום
11.4.2021

189,540 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/421/21 מתן שירותי ניהול סיכונים - הכנת דוחות עבור קק"ל

עם: פרובידנט שווקים פיננסים בע"מ

חברת פרובידנט משמשת יועצת השקעות של קק"ל מאז 2016, ויש לה היכרות עמוקה וייחודית עם תיק ההשקעות המורכב של קק"ל. ההיכרות העמוקה לא תצריך תקופת לימוד נוספת ותקצר לוחות זמנים לביצוע. הליווי ההדוק שהתקבל מהספק בהליך קודם של הכנת דוח ניהול סיכונים ע"י חברה אחרת בהיותו יועץ ההשקעות, אפשר לו להכיר את הפתרונות שהוצעו למגוון בעיות בתחום, מה שתורם ליתרון משמעותי בתחום של ניהול סיכונים עבור קק"ל. ספק זה הינו בעל ניסיון רב במתן שירות זהה לגופים גדולים במשק כמו קופות גמל המחוייבים לבצע ניהול סיכונים. ועדת ההשקעות הדירקטוריונית ביקשה מגורמי המקצוע לקדם במהירות דו"ח ניהול סיכונים כחלק מהגדרת הסיכון שבתיקי ההשקעות. דו"ח ניהול סיכונים בודק בעיקר התנהגות של תיק ההשקעות במצבי קיצון, וכך ניתן לוודא שתיקי ההשקעות אינן בסיכון גבוה.
משכך, וועדת מכרזים 14- 21 אישרה את ההתקשרות עך סך 189,540 ש"ח.
תקופת התקשרות: 3 שנים

ועדת מכרזים
14-21
מיום
11.4.2021

150,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך מפ/3059/17 אספקה והפעלת טרקטור חקלאי לפי שעות

עם: אבו אלקיעאן עלי

לצורך סיום הכנת מכרז חדש מבוקש הארכה לעוד 3 חודשים וזאת בכדי לכסח את העשבייה לפני גל החום אשר יגרום לשריפות ולנזקים בלתי הפיכים.
משכך, ועדת מכרזים 14-21 אישרה הרחבת התקשרות מתאריך 1.5.2021- 30.7.2021 על סך 150,000 ש"ח

ועדת מכרזים
14-21
מיום
11.4.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/422/21 אספקת ריהוט למשרדים

הספק הזוכה של משכ"ל: א.ד מירז תעשיות בע"מ

ועדת מכרזים 14-21 אישרה התקשרות בפטור עם משכ"ל לרכישת ריהוט למשרדים.

עד לסכום של 1,200,000 ש"ח,

 

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/601/15 רכישת מחשבים ניידים ונייחים עבור הארגון

עם: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, בינת תקשורת מחשבים בע"מ, גטר גרופ בע"מ, דנגוט מחשבים בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, מטריקס אי.טי. אינטגרציה בע"מ, מפעיל בע"מ, תים נטקום בע"מ

אגף מערכות מידע רוכש מחשבים וציוד קצה מספקים המאושרים בחשכ"ל. החשכ"ל מעדכן כל 3 חודשים את סוג הציוד ואת הספקים מהם אפשר להזמין ציוד. היכולת של החשכ"ל לעדכן את הנדרש לא קיים באמ"מ. הדרך הטובה ביותר לעמוד בקצב השינויים בדגמי המחשב, היא להצמד למכרז חשכ"ל. משכך, ועדת מכרזים 12-21 אישרה את הרחבת ההתקשרות.

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

156,780 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/4/16 יועץ ביטוח אלמנטרי

עם: אורי אורלנד משרד יועצים בע"מ

לצורך השלמת ההליך המכרזי עד לבחירת זוכה מבוקש הארכת התקשרות של חצי שנה . רכישת חברת בנייני האומה ונכסיה דרשה ניתוח וטיפול ביטוחי שבוצע ע"י יועץ הביטוח אורי אורלנד.
לאחר דיון בנושא, הוועדה מאשרת את הבקשה על סך 156,780 ש"ח.

תקופת הרחבת התקשרות מבוקשת:

8 חודשים מתאריך: 2021-05-01 עד תאריך: 2021-12-31

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך מפ/2220/16 שירותי הסעדה וכלכלה

עם: שיבולת פתרונות ניהול ושיווק

הרחבת התקשרות עם הספק שיבולת פתרונות ניהול ושירות - ספק המזון בנס הרים.
 בעקבות פתיחת המשק, פנו קבוצות המעוניינות להתארח בליל הסדר במש"י נס הרים ועל כן נדרש לעדכן את התפריט והמחירים בהתאם לתפריט המבוקש. התוספת במחיר לעדכון התפריט תחול על הלקוח ובהסכמתו.
משכך, ועדת מכרזים 12-21 אישרה את הרחבת התקשרות.

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך 414/21 התקשרות מסגרת עם גורדון האוזמן

עם: ch.hausmann & co

התקשרות בפטור לפי סעיף 15(א)(23) המפנה לתקנה 34 (6) לתח"מ.
בהסכם מסגרת עם גורדון האוזמן בנוגע לקק"ל בע"מ וקרן הצדקה KKL CT בנושאים הקשורים לליווי מול רשם החברות ורשם הקרנות וכן חוות דעת בהתאם לדין האנגלי, הכל בהתאם לצורך.
לעו"ד האוזמן ידע וניסיון רב שנים עם קק"ל, עו"ד האוזמן מטפל בכל הקשור בקק"ל בע"מ ו KKL CT והינו בעל ידע רב ומקצועיות שנצברו במהלך השנים. משכך, ועדת מכרזים 12-21 אישרה את ההתקשרות.

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור בהליך פ/9326/19 התקשרות עם עו"ד צבי תירוש מפרנקפורט להכנת הסכמים

עם: ANDERS NTAX & LEGAL

התקשרות לפי סעיף: 15 (א)(23) לנוהל המפנה לתקנה 34 (6) לתח"מ
בוועדת מכרזים 26-20 מיום 5.7.20 הועדה אישרה התקשרות עם עו"ד צבי תירוש כהסכם מסגרת לא מוגבל בסכום בקשר למכירת הנכסים רנטת ברק, אשר כלל ליווי וייעץ משפטי, הכנת הסכמים עם חב ניהול נכסים וטיפול משפטי.

מבוקש להרחיב את ההתקשרות בהסכם המסגרת למתן חוות דעת בדבר תשלום מס עיזבון.
עו"ד תירוש מוכר לקק"ל היטב והוא בעל יכולות מקצועיות לספק את השירות הנדרש בארץ זרה בכלל ובסוגיית המשך הטיפול בתחום מס על העזבון בפרט. יש חשיבות להכרת התחום והיעילות כתוצאה מכך.
ועדת מכרזים 12-21 אישרה את הבקשה.
תקופת התקשרות: 1 שנים

ועדת מכרזים
12-21
מיום
21.3.2021

100,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/407/21 איסוף אשפה במש"י יתיר
עם: מועצה אזורית הר חברון

מועצה אזורית הר חברון היא המועצה האזורית הקרובה ביותר למש"י יתיר. יש לציין שהמועצה היא זו שמפנה את כל מכולות האשפה של אגף הייעור ביער יתיר כך שמתבקש להשלים את המהלך הזה גם בשטח מרכז השדה.

הפינוי מבוצע ישירות ע"י המועצה, יש למועצה משאיות איסוף אשפה בבעלותם. ההתקשרות היא ישירות מול המועצה.
המועצה האזורית היא זו שמפנה את כל מכולות האשפה של אגף הייעור ביער יתיר כך שמתבקש להשלים את המהלך הזה גם בשטח מרכז השדה. משכך ועשת מכרזים 12-21 אישרה את הרחבת ההתקשרות.

ועדת מכרזים
עליונה

2-21
מיום
15.2.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך פ/1756/17 ייצוג על ידי עו"ד Joel BETTAN מצרפת לגבי עיזבון vabat

עם: CABINET BETTAN SELARL


לאור הצורך בהמשך הלווי המשפטי בעיזבון ומורכבותו, מבוקש לשנות את מתווה ההתקשרות להסכם מסגרת.
לאחר דיון וקבלת הסברים ועדת המכרזים מאשרת את הבקשה וממליצה לאשר את ההתקשרות במתווה המבוקש.

ועדת מכרזים
עליונה

1-21
מיום
2.2.2021

ההתקשרות תהיה על בסיס הזמנות מעת לעת

התקשרות בפטור הליך 11481/19 שירותי בקרה להסדר הפנסיוני בקק"ל

עם: חילן פנסיה ישיר בע"מ

ועדת מכרזים עליונה מס' 2-21 אישרה התקשרות בדיעבד עם חב' חילן פנסיה ישיר בע"מ וזאת עד לסוף שנת 2021.

ועדת מכרזים
10-21
מיום
7.2.2021

150,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/404/21 שירות ורישוי למערכת מלגות

עם: נתן מערכות בע"מ

התקשרות לפי סעיף: 15(א)(1) לנוהל

קרן באומן מנוהלת כספית על ידי האפוטרופוס, יש דרישה דחופה לפרסום קולות קוראים במידית, הספק הנ"ל מוכר לנו, יודע ומכיר את העבודה, אין ספקים נוספים שאנו מכירים ושיש ביכולתם לעמוד בפרק זמן כזה. כמו כן, האפוטרופוס מעביר לנו את מלוא סכום ההתקשרות עם הספק הנ"ל בנוסף לתשלומים שאנו מבצעים עבור תכוניות סיוע למשפחות שכולות. מדובר בהתקשרות חד פעמית עבור קרן באומן בלבד וזאת כי המכרז לקבלת שירות זה טרם הסתיים ויש צורך להוציא את הקול קורא.

לאחר קבלת הסברים ובשל הדחיפות הוועדה מאשרת את הבקשה רק לתחום המבוקש על סך 150,000 ש"ח.

הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 1 שנים

ועדת מכרזים
8-21
מיום
21.2.2021

1,368,900 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/385/21 התקשרות עם חברת AVS לביצוע אלמנטים ייחודיים עבור קק"ל בביתן הישראל באקספו 2021 בדובאי

עם: אוונט ווידאו סיסטמס בע"מ

לצורך השתתפות קק"ל כשותפה בביתן הישראלי באקספו, קק"ל מבקשת להתקשר עם חברת AVS לטובת ביצוע אלמנטים ייחודיים לקידום הנראות של קק"ל בביתן:
- עץ קק"ל, - מיצג קק"ל - משחק אינטראקטיבי .
 AVS (להלן: "החברה") זכתה במכרז של משרד החוץ להקמה והפעלת הביתן (מצ"ב החלטת ועדת המכרזים של משרד החוץ). למעשה הם מבצעים את כל הבנייה וההפעלה של כל המרכיבים בביתן. החברה אחראית על הביתן עד לשלב מסירת הפרויקט למשרד החוץ, ביום פתיחת האקספו (אוקטובר 2021). לא ניתן מעשית להכניס קבלן אחר לתחום הביתן. כל הליכי הבנייה והפקת התכנים נעשית ע" החברה, גם כאשר משרד החוץ נדרש להרחיב את ההתקשרות – הוא רואה בחברה כספק יחיד, בעיקר מטעמים של חסכון ומכוון שאין אפשרות להוסיף קבלן נוסף לשטח (ראה פנייה ואישור של ועדת המכרזים של משרד החוץ). הנושא נכון גם לגבי הפקת המשחק והמיצג, AVS הקימו 14 מסכים ייחודיים ענקיים אשר מקיפים את הביתן. המסכים הוקמו בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת שימוש באנימציה תלת ממדית ברזולוציה מאוד גבוהה. החברה מפיקה עבור משרד החוץ ועבור שותפים נוספים את המיצגים והמשחקים בדומה לקק"ל.

משכך, ועדת מכרזים 8-21 אישרה את ההתקשרות עם חברת AVS.

ועדת מכרזים
6-21
מיום
7.2.2021

122,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור - הליך מה/6560/18 מתן שירותי אפיון מערכות שיתוף ציבור מקוונות מעמיק

עם: תובנות הנעת תהליכי חשיבה משותפים

חב' תובנות אושרה בהליך הצעות לפי מחיר התקשרות לפי סעיף: 15(א)(1)
חברת תובנות מובילה ומקדמת תהליך שיתוף ציבור דיגיטלי ושיח ציבורי מול כלל התושבים בסוגיות היער הקהילתי ומול הרשויות בתחום שיתוף ציבור, סקרים, משוב והעברת חומרים באופן אינטראקטיבי לאלפי בתי אב.
בנוסף, כחלק מדרישות קק״ל נבנתה ע"י חב תובנות מערכת מקוונת שנותנת מענה לצרכי פרויקט פעילות היער הקהילתי ונכון להיום המערכת מתפקדת, יעילה ומתאימה לפעילות הקק"לית.
כל שינוי כרגע יגרום לעיכוב רב ועצירת תהליכים ברשויות ובפרויקט בכלל (כיום יש כבר כעשר רשויות פעילות ופועלות עם המערכת הנוכחית).
חברת תובנות נותנת מענה מיטבי לנושא בשמירה והגנה על מאגרי מידע ואחריות שהיא נושאת לפרויקט.
מאחר שההליך המקורי התבקש בהליך פטור של הצעות מחיר, ולאחר דיון בנושא שבנדון  ועדת מכרזים 6-21 אישרה הרחבת התקשרות  לשנה על סך 122,000 ש"ח.
הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 12 חודשים

ועדת מכרזים
6-21
מיום
7.2.2021

100,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך פ/126/20 מכרז מסגרת יחידתי - עבודות אחזקה ותחזוקה בבית אש"ל באמצעות החברה הכלכלית

עם: החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

בשנה שעברה נחתם הסכם עם החברה הכלכלית פארק נחל באר שבע למתן שירותי גינון ותחזוקה, בשל עבודות לא צפויות, משכך ועדת מכרזים 6-21 אישרה הרחבת התקשרות על סך 100 אלף ש"ח לחברה הכלכלית פארק נחל באר שבע.

ועדת מכרזים עליונה
1-21
מיום
2.2.2021

631,800 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/350/21 יעוץ מיסוי והיערכות למשטר מס

עם:  קוסט פורר גבאי את קסירר

 לטובת קבלת שירותי מיסוי ויעוץ מיסוי על כלל ההיבטים הנדרשים לקק"ל מבוקש להתקשר בפטור עם משרד קוסט פורר קסירר גבאי ( EY ) לנושאים הבאים: מיסוי עקיף, מיסוי ישיר, מיסוי מקרקעין, עם דגש להיערכות וניהול משא ומתן עם רשות המיסים על הסכם מיסוי חדש לקק"ל.
יצוין כי הגם שתקופת ההסכם עם רשות המיסים מסתיימת בסוף שנת 2022 הכוונה להתחיל כבר עכשיו בהידברות עם רשות המיסים.
שכר הטרחה בגין השירותים יהיה ריטיינר חודשי בסך 45,000 ש"ח לפני מע"מ (52,650 ש"ח כולל מע"מ). עלות שנתית 631,800 ש"ח.
נימוק לפטור: מדובר בהסכם משמעותי ביותר המשפיע באופן ישיר על כלל פעילותה של קק"ל ובתור שכזה יש לו השלכות כספיות עצומות. EY (קוסט פורר גבאי את קסירר) הם אלו שטיפלו ישירות והיו הגורם היעיל בהשגת ההסכם מול רשות מיסים ויש ערך מוסף משמעותי וחשיבות גבוהה מאד לכך שהם גם יסייעו לקק"ל בטיפול מול רשות המיסים בהגעה להסכם שומה נוסף. המשמעויות להסכם זה רבות ומרחיקות לכת הן מן הטעם התפעולי והניהולי השוטף והן מן הטעם הכלכלי. נושא הסכם זה הינו בעל משמעות אדירה ביחס.
לאחר דיון בנושא ושקילת מכלול השיקולים שעלו בדיון ועדת מכרזים עליונה 1-21 מאשרת את ההתקשרות בפטור כמבוקש בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להנחיית הלשכה המשפטית.
תקופת התקשרות: 1 שנים, יקבע 2 אופציות, תקופה מקסימלית לכל אופציה: 1 שנים

ועדת מכרזים  עליונה
1-21
מיום
2.2.2021

150,000 ש"ח

התקשרות בפטור הליך פ/189/20 עסקת בנייני האומה - ליווי רו"ח

עם: קוסט פורר גבאי את קסירר

לאור היקף העבודה הנדרשת להשלמת העסקה המורכבת מבוקש להרחיב את היקף השירותים עם EY.
שכ"ט בהתקשרות זו הינו 150,000 ש"ח. 

 מדובר בעסקה גדולה ומורכבת ביותר בעלת משמעות גדולה מאד גם מבחינה מיסויית וכספית, בין היתר. העסקה נחתמה בספטמבר 2020 אך אנחנו עדיין בשלב מתקדם לקראת הקלוזינג וגם לאחר מכן יידרש ליווי שוטף עד להשלמת העסקה. כאמור, היבטי המיסוי הנדרשים בעסקה גדולה ומשמעותית עבור קק"ל מחייב ליווי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. יש חשיבות גבוהה להמשך ביצוע העבודה על ידי EY וזאת, בין היתר, לאור היקף ומורכבות גדולים ביותר של העסקה.
לאור הנימוקים שהועדה קיבלה, ועדה עליונה 1-21 אישרה את ההתקשרות על סך 150,000 ש"ח.

הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 12 חודשים

 


ועדת מכרזים
5-21
מיום
31.1.2021 

272,727 ש"ח

התקשרות בפטור בהליך פ/336/20 אנדרטת חללי צד"ל - מטולה

עם: ראובן ע.א. בע"מ

במסגרת שיתוף פעולה עם היחידה להנצחה של משרד הבטחון ורשימת פרויקטים אשר גובשה על ידי משרד הבטחון, הוחלט כי קק"ל תבצע חלק מפרויקט אתר ההנצחה לחללי צד"ל ליד מטולה.
מדובר על פרויקט בהיקף כולל של כ- 2 מליון ₪ בו קק"ל משתתפת במימון של 500,000 ₪ שאותו היא מבצעת בעצמה.
חלק מהעבודות שבאחריות קק"ל יבוצעו באמצעות קבלן מסגרת, החלק השני של העבודות שבאחריות קק"ל יבוצעו על ידי קבלן שאושר על ידי משרד הביטחון "ראובן ע.א. בע"מ" .
העבודה כוללת: התקנת כתוביות על גבי אבני הנצחה, חריטת כיתוב, ליטוש על גבי אבני הנצחה ועבודות נוספות הקשורות בשילוט באתר הנצחה בהתאם לכתב כמויות שהוכן לפרויקט ואושר במשהב"ט (רצ"ב).
עבודות אלה הן עבודות שקק"ל אינה מבצעת בד"כ בפרויקטים שלה ע"כ, אין לקק"ל הסכם מסגרת עם קבלנים אשר יכולים לבצע עבודה מסוג זה.
הקבלן "ראובן ע.א. בע"מ" הנ"ל הינו זכיין של משרד הבטחון לביצוע עבודות מסוג זה.
היקף העבודות כפי שסוכמו עם משרד הביטחון הינם בסך 272,727 כולל מע"מ.
לאחר שמיעת ההסברים, הוועדה מאשרת את הבקשה  על סך 272,727 ש"ח
הערכת תקופת התקשרות ראשונה לביצוע: 12 חודשים

ועדת מכרזים
5-21
מיום
31.1.2021

 

180,000 ש"ח

הרחבת התקשרות בפטור הליך מס/11777/19 ביצוע עבודות מעקות מתכת באגמון החולה

עם: אחים אבו חטום - בני סעדה בע"מ

המכרז הנ"ל הוצא לצורך ביצוע מעקות במרחב אגמון החולה תוך שמירה על שפה אחידה . בתחילת העבודות נלקחו בחשבון מספר מקומות בהם יותקנו מעקות מהסוג המדובר במכרז, אולם במהלך השנה החולפת עלה צורך לגדר במקומות נוספים.
לצורך כך יש צורך להגדיל את מסגרת ההליך ב- 180,000 ₪ כולל מע"מ.
כרגע המרחב מבצע את שני גשרי הולכי הרגל למגרש החניה החדש ולהם נדרשים כ- 100 מעקות כאשר בפועל יתרת הכמות בחוזה מול הקבלן הינה 40 מעקות.
לאור הנימוקים הנ"ל ועדת מכרזים 5-21 אישרה הרחבת התקשרות על סך 180,000 ש"ח

 

ועדת מכרזים
3-21
מיום
17.1.2021

 

100,000 ש"ח

תקשרות בפטור הליך פ/352/21 שירותי ייעוץ ממ"ג לאגף הייעור

עם: טאובר ישראל

ועדת מכרזים 3-21 אישרה התקשרות בפטור עם ישראל טאובר, הוא היה ממקימי מערכת הממ"ג בקק"ל ומכותבי תורת ניהול היער. יש לו ידע מעשי ותאורטי ביערנות ובניהול היער והיכרות קרובה עם תהליכי העבודה והחשיבה הנגזרים מתורת ניהול היער. ישראל מכיר מקרוב את תהליך תכנון היערות המתבטא בתוכניות יער וממשק ארוך טווח ואת עבודת הממ"ג הנשענת על המונחים החדשים שנוצרים בתוכניות אלה. נוכח הנסיון המצוין שיש לאגף הייעור בעבודה עם ישראל, ובשל מומחיותו הייחודית בתחום הממ"ג והיערנות יחדיו ולאור הכרותו העדכנית עם תהליכי העבודה הנוכחיים. משכך הועדה אישרה התקשרות בפטור עך סך 100,000 ש"ח.
ההתקשרות עם ישראל טאובר תעשה עפ"י חישוב שעות עבודה לפרויקט הספציפי המוזכר לעיל. מחיר לשעת עבודה 210 ש"ח לא כולל מע"מ.

תקופת התקשרות: 3 חודשים