מכרזים מוקפאים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים שהוקפאו

מכרז מס' מפ/4561/18 - טיפול יערני – גליל מערבי - מכרז מסגרת

שימו לב: המכרז הוקפא, על פרסומו מחדש תבוא הודעה.
תאריך הגשת הצעות: יום ראשון, 18.3.2018, עד השעה 12:00.
(תאריך פרסום באינטרנט: 1.3.2018)

מכרז פומבי מס' מפ/3309/17 נקיון חניונים גליל מערבי וחוף כרמל אלונים

שימו לב: המכרז הוקפא, על פרסומו מחדש תבוא הודעה.
תאריך הגשת הצעות: בתאריך  27.12.2017 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 14.12.2017)

מכרז מס' מפ/3306/17 אספקה והובלה של עגלות אשפה עבור אזור החוף והשפלה עבור קרן קיימת לישראל

שימו לב: המכרז הוקפא, על פרסומו מחדש תבוא הודעה.
תאריך הגשת הצעות: יום ה, 30.11.2017
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.11.2017)

מכרז מס' מפ/1523/17 לאספקת והפעלת ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לפי שעות

שימו לב: מועד ההגשה במכרז זה נדחה הודעה על מועד חדש להגשת הצעות תפורסם באתר.
תאריך הגשת הצעות: יום ה', בתאריך 9.11.2017, בשעה 14:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 1.11.2017)

מכרז מס' מפ/1103/17 יער קרית אתא – חידוש יער

המכרז הוקפא, על פרסומו מחדש תבוא הודעה
תאריך הגשת הצעות: 22.5.2017 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 8.5.2017)
(תאריך פרסום בעיתונות: 8.5.2017)

מכרז פומבי מס' מפ/411/21 להובלת מטענים לשליחי קק"ל

לתשומת ליבכם: מכרז זה הוקפא, ראו הבהרה מס' 1

תאריך הגשת הצעות: 31.5.2021 בין השעות 9:00 - השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.4.2021)