מכרזי רשימה

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזי רשימה בתוקף.

 
מכרז רשימה הוא מכרז שבו הזוכים במכרז הם כל המציעים העומדים בתנאי הסף שנקבעו בו ובניקוד האיכות המזערי, ככל שנקבע כזה.
מכרז רשימה יפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט, כך שניתן יהיה להגיש הצעות למכרז זה באופן שוטף, או במועדים קבועים מראש.

מכרז פומבי מס' מפ/10187/19 להצטרפות לרשימת ספקים מקומיים במגוון תחומים

תאריך הגשת הצעות מעודכן : 6.8.2020, עד השעה 12:00
 
(תאריך פרסום באינטרנט: 17.6.2020)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה - מס' מפ/7338/18 - לאספקת כלי צמ"ה לפי שעה לאתרי קק"ל בפריסה ארצית

לתשומת לבכם: מועד הגשת הצעות נדחה לתאריך 30.1.2020 בין השעות 10:00 - 14:00 בתיבת המכרזים באשתאול. ראו הבהרה מס' 2
תאריך הגשת הצעות: 2.12.2018, עד השעה 14:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2018)

מכרז פומבי מס' מפ/6981/18 לביצוע עבודות תחזוקה, שיפוצים ותפעול שוטף (עבודות קבלניות קטנות) עבור מרכזי שדה ויער – קק"ל

לתשומת לבכם: במכרז זה עודכנו המועדים. ראו מסמך הבהרות מס' 1 המצורף למכרז.
 
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.9.2018)