דוגמא לתעודת רישום בספר הנישואין

בסימן טוב ובמזל טוב

ענבל ורועי נרשמו בספר הנישואין של קק"ל ע"י כל בני משפחתם האוהבים לכבוד יום חתונתם בט"ו באב ה"תשס"ד ירושלים קרן קיימת לישראל