שביל האופניים: דיווח מהשטח

שם האתר/שביל
מספר טלפון נייד (לעדכון בפנייתכם.ן; מומלץ)
דיווח על הבעיה
העלו תמונה או צלמו את הדרך מ/אל המפגע או תמונה נוספת של האזור(ניתן להעלות עד 3 תמונות)
 
העלו תמונה או צלמו את הדרך מ/אל המפגע או תמונה נוספת של האזור(ניתן להעלות עד 3 תמונות)
העלו תמונה, צלמו את הדרך מ/אל המפגע או תמונה נוספת של האזור(ניתן להעלות עד 3 תמונות)
מסירת המיקום על ידי הגולש נעשית לאיתור מדויק של המפגע המדווח בלבד.
 
העלאת קובץ מסוג jpeg,jpg,png,pdf
העלאת קובץ מסוג jpeg,jpg,png,pdf