כללי התנהגות והוראות בטיחות לרוכב

כללי התנהגות והוראות בטיחות לרוכב

מטיילים יקרים, למען בטיחותכם, הקפידו על הכללים האלה:

 • האחריות לשלומכם בעת ביקורכם ביער והשימוש במתקניו חלה עליכם. אל תסכנו את עצמכם ואת המבקרים האחרים. התאימו את פעילותכם לתנאי השטח ומזג האוויר. הצטיידו בהתאם.

 • השתמשו אך ורק בדרכים ובשבילים המסומנים על ידי קרן קימת לישראל או הוועדה לשבילי ישראל.דרכי היער מיועדות לכלי רכב, להולכי רגל ולרוכבים גם יחד. הישמרו והתנהגו בהתאם.

 • התאימו את תנועתכם לתנאי הדרך. היזהרו מהחלקה ומדרכים בוציות.

 • אל תיכנסו ואל תתקרבו לבורות, למערות, למבנים וכדומה. אין להתקרב לשפת מצוקים, גלישת צוקים וטיפוס עליהם – אסורים.

 • אין להיכנס למקווי מים ואין לשתות מהם.

 • היזהרו באש. אל תבעירו אש אלא במקומות ובמתקנים המיועדים לכך. בסיום הפעילות הקפידו לכבות את האש כליל.

 • שמרו על הניקיון. אספו את האשפה למתקנים המיועדים לכך, או קחו אותה עמכם.

 • אין להתוות או לשלט דרכים ושבילים ולהקים מתקן כלשהו ביער.

 • היער ומתקניו פותחו בשבילכם ולהנאתכם. שמרו על החי, על הצומח ועל הדומם שביער.

 • השהייה ביער בשעות החשיכה אסורה. השהייה בשעות החשיכה תתאפשר בתנאי שיינתן בה מענה בטיחותי כנדרש.

 • למוקד "קו ליער" של קק"ל התקשרו: 1-800-350-550.