מכרזים לא פעילים שפורסמו בשנת 2021

מכרז פומבי מס' מפ/583/21 לרכישת ערכות כיבוי ניידות על טנדרים

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 5.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/ 378/21 לאספקת שירותי הסעדה וציוד למרכזי שדה ויער חינוכיים מרכז שדה יתיר

תאריך הגשת הצעות: 30.11.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 4.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/505/21 לביצוע עבודות קבלניות להקמת מוקד שירות יערני למטיילים באתר הסטף

תאריך הגשת הצעות:. 14.11.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.9.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/578/21 לרכישת ואספקת יריעות חיפוי

תאריך הגשת הצעות: 17.11.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.10.2021)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/569/21 למתן שירותי תחזוקת שבילי אופניים - קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 18.11.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 31.10.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/616/21 להשתתפות ברעיון שיווקי משותף לקראת ט"ו בשבט 2022

תאריך הגשת הצעות: 19.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.12.2021)

מכרז מסגרת פומבי לעבודות נטיעת יער מס' מפ 572/21 עבור קרן קימת לישראל מרחב מרכז

תאריך הגשת הצעות: 20.12.2021 בין השעות 09:00-14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/579/21 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי לקק"ל

תאריך הגשת הצעות: 16.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/568/21 לביצוע עבודות איטום במאגר ערד

תאריך הגשת הצעות: 16.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 24.10.2021)