תכניות אב וממשק ליערות

קק"ל רואה חשיבות רבה בהכנת תוכניות אב ומימשק ליערות שבניהולה. הכנת תוכניות אב ומימשק נוספות לפי עקרונות המתווה שהוכן, יסייע לניהול מקרקעי הייעור באופן הטוב ביותר תוך שמירה על עקרונות ניהול יער בר-קיימא וניהול מכוון מטרה ואספקת שרותי מערכת אקולוגית מוגדרים.
 • יער הקדושים כמודל להכנת תכנית אב וממשק יער

  יער הקדושים שבהרי יהודה, המשתרע על פני כ-25,000 דונם, מהווה אתגר תכנוני וממשקי בשל מורכבותו הנופית, ההיסטורית והאקולוגית. שלבי הכנת תכנית האב ליער כללו הגדרת גבולות התכנון וניתוח השטח המאפשרים לימוד מעמיק של שלל מרכיבי השטח, ובהמשך הגדרת החזון ועקרונות התכנון והניהול הכלליים ליער.
  לעמוד...
 • יער ביריה

  יער ביריה הוא יער גדול ומרכזי במרחב צפון של קק"ל, "ספינת הדגל" של יערות הגליל ומשאב גדול ורב ערך ברמה הארצית. במהותו, היער הוא גוש גדול ורציף של יער מחטני גבוה, תת-יער של שיחים, בני שיח, עשבוניים וכן מיני עצים רחבי עלים אחדים אופייניים לאזור, היוצרים מגוון מינים עשיר, בכללם נדירים
  לעמוד...
 • יערות גוש השרון

  יערות השרון מהווים חוליה היסטורית-גיאוגרפית ייחודית המשמרת חלק מהנוף של יער השרון ההיסטורי, מספקת שירותי מערכת אקולוגיים ומשמשת מסדרון אקולוגי חשוב באזור רצועת החוף והשפלה של ישראל. בחזון תכנית האב ישמשו כל היערות במרחב לשימור המגוון הביולוגי, בדגש על מינים אדומים ונדירים, לניהול ומיתון הנגר העילי, לעירוב הקהילות הסובבות בניהול ושמירת היער ולהבטחת הנגישות של כלל האוכלוסייה לשטחים פתוחים איכותיים.
  לעמוד...
 • יער בן שמן

  יער בן שמן הוא יער ותיק, מוכר ורחב ממדים השוכן בלב הארץ. בשל איכויותיו היערניות, נגישותו ומיקומו המרכזי הוא מושך מיליוני מבקרים בשנה. היער יספק שירותי מערכת אקולוגית מגוונים מתחום התרבות: שירותי פנאי ונופש, שימור מורשת האדם ונופי התרבות, תוך הנגשת היער ומתן מענה לצרכי האוכלוסייה הגדלה במטרופולין הסמוך ויצירת איזון עם הצורך בשימור התפקוד האקולוגי המרחבי החשוב של היער וסביבתו.
  לעמוד...
 • יערות צרעה ואשתאול

  יערות צרעה ואשתאול מהווים חלק ממארג השטחים הפתוחים של שפלת יהודה, וחוליית קשר בין הרי ירושלים לשפלה הנמוכה. חשיבותם הרבה נובעת ממיקומם בגבול השפלה הנמוכה ומישור החוף, אזורים בהם לא נותרו גושי יער משמעותיים. יערות אלו משמשים שטחים פתוחים למטרות נופש וטיילות כחלק ממרחב הרי ושפלת יהודה, והם בעלי תפקיד נופי חשוב בשל מיקומם לאורך עורקי תנועה ראשיים.
  לעמוד...
 • יער סטף

  יער סטף הינו חלק ממארג השטחים הפתוחים של הרי ירושלים. מארג זה מוגדר כליבה לאומית של שטחים פתוחים, המייצגת את נופי הארץ במיטבם ובתפיסתם הקלאסית. בתוך ליבה זו, ימשיך יער סטף בדגש על אתר סטף וסביבותיו, לשמש כאזור פתוח, רציף ואיכותי, המשרת את תושבי מטרופולין ירושלים ואת הבאים בשעריה ויהווה חיבור בין פארק ירושלים במזרח ובין רצף השטחים הפתוחים של הרי יהודה במערב.
  לעמוד...
 • פארק עדולם

  פארק עדולם מהווה חלק מגבעות השפלה הגבוהה בגובה של 300-400 מטר. האפיון העיקרי של שטח הפארק הוא עשרות אתרים ארכיאולוגיים, בעיקר בראשי הגבעות, המכילים בעיקר שרידים מתקופות בית שני והתקופה הביזנטית. הפארק משמש וימשיך לשמש כשטח פתוח גדול השומר על ערכי מורשת ונוף קדומים שאפיינו את שפלת יהודה משך אלפי שנים. כל זאת בצד יישובים וחקלאות מודרנית המשתלבים היטב בנוף זה ובפעילות הקהל בפארק.
  לעמוד...
 • יערות גבעות הכורכר של דרום מישור החוף

  יערות גבעות הכורכר בדרום מישור החוף משתרעים על פני שטח של כ-400 קמ"ר הנמצא בין העיר אשדוד לרצועת עזה. גבולות המרחב הם נחל ברקאי והעיר אשדוד בצפון; חוף הים התיכון במערב; רצועת עזה והעיר שדרות בדרום וכביש 232 וכביש 40 במזרח. חזון תכנית האב הוא שיקום ושימור הקישוריות בין היערות לבין המערכות האקולוגיות והנופיות הייחודיות המצויות בהם והעצמת שירותי התרבות והוויסות.
  לעמוד...
 • יערות גרר וחנון

  היערות באגני הנחלים גרר-חנון, שהם בעיקרם יערות לאורך אפיקי נחלים במרחב כפרי-חקלאי, מהווים מסדרונות אקולוגיים ומשתלבים במגוון שימושי הקרקע באזור שהינו צחיח למחצה. היערות ינוהלו ויטופחו כיערות מגוונים, בריאים ובני קיימא ויאפשרו מגוון שירותים אקולוגיים: שיקום נחלים, שימור קרקע ומים, שיקום וטיפוח ערכי הטבע, הנוף ומורשת תרבות האדם.
  לעמוד...