מכרזים סגורים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים סגורים בתוקף.

מכרז מסגרת סגור מס' מס/642/23 לעבודות טיפול יערני ביער אשתאול

תאריך הגשת הצעות: 25.06.2023

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.5.2023)

  • מכרזים סגורים לא פעילים משנת 2022

    המשך
  • רשימת זוכים במכרז סגור לשנת 2020

    המשך