מכרזים סגורים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים סגורים בתוקף.

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 15.03.2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.2.2022)

  • רשימת זוכים במכרז סגור לשנת 2021

    המשך
  • רשימת זוכים במכרז סגור לשנת 2020

    המשך