מכרזי רשימה
מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.
מכרז רשימה הוא מכרז שבו הזוכים במכרז הם כל המציעים העומדים בתנאי הסף שנקבעו בו ובניקוד האיכות המזערי, ככל שנקבע כזה.
מכרז רשימה יפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט, כך שניתן יהיה להגיש הצעות למכרז זה באופן שוטף, או במועדים קבועים מראש.

מכרז מסגרת פומבי מסוג רשימה מס' מפ/1062/24 לעריכת בדיקות רפואיות לעובדי קרן קימת לישראל (פרסום חוזר)

 

מועד ראשון מעודכן לפתיחת תיבת ההצעות: 9.6.2024 בשעה 23:30


(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2024)


מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה -  מס' מפ/1105/24 להקמת מאגר יועצים בתחומים שונים

 

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד המכרז מפורסם באתר האינטרנט.


(תאריך פרסום באינטרנט: 18.4.2024)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה מס' מפ/916/23 לרכישה, אספקה, הובלה ופריקה של מיגוניות, ממ''דים וממ''מים בפריסה ארצית עבור קרן קימת לישראל

 

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.


(תאריך פרסום באינטרנט: 26.10.2023)

מכרז מסגרת פומבי (רשימה)  מס' מפ/771/23 למתן שירותי אספקת בטון מובא עבור קרן קימת לישראל

מועד הגשה ראשון עד ליום 21.9.2023 עד השעה:  12:00

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.


(תאריך פרסום באינטרנט: 22.8.2023)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה מס' מפ/212/22 - הצטרפות למאגר סוכני תיירות עבור קרן קימת לישראל

מועד הגשה ראשון עד ליום 19.6.2023 בין השעות: 9:00 – 14:00

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.


(תאריך פרסום באינטרנט: 1.6.2023)

מכרז פומבי מסגרת (רשימה) מס' מפ/9884/19 לאיתור כתבי סטילס, כתבי וידיאו, עורכי תוכן מקצועי ושיווקי, מזיני תוכן ומתרגמים (מחליף את קול קורא מס' קק/ 671/15)

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 25.7.2022)

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 206/22 להצטרפות לרשימת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנהלת חשבונות

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום שני בתאריך 14.03.2022 עד לשעה 14:00.

(תאריך פרסום באינטרנט: 07.3.2022)

מכרז פומבי (רשימה) מס' 556/21 מתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים למכלול המקרקעין

תאריך הגשת הצעות מעודכן : המכרז הוא מכרז פומבי פתוח(רשימה) – ניתן להגיש הצעה למכרז בכל עת (תיבת המכרזים תיפתח אחת לשלושה (3) חודשים).

(תאריך פרסום באינטרנט: 24.2.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/10187/19 להצטרפות לרשימת ספקים מקומיים במגוון תחומים

תאריך הגשת הצעות מעודכן : 6.8.2020, עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.6.2020)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה - מס' מפ/7338/18 - לאספקת כלי צמ"ה לפי שעה לאתרי קק"ל בפריסה ארצית

לתשומת לבכם: "מכרז מסגרת זה (מפ/7338/18) לאספקת כלי צמ"ה נסגר. אין להגיש הצעות למכרז זה. מכרז חדש יפורסם בהקדם."
ראו הבהרה מס' 3

תאריך הגשת הצעות: 2.12.2018, עד השעה 14:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2018)

מכרז פומבי מסגרת רשימה מס' מפ/7722/18 - למתן שירותי קייטרינג והסעדה

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.6.2019)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה - מס' מפ/ 7487/18 – למתן שירותים של העתקות אור

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.1.2019)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה - מס' מפ/7486/18 לאספקה ולהובלה של אספלט

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.1.2019)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה מס' מפ/7484/18 - לאספקה ולהובלה של חומרי חציבה

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.1.2019)

מכרז פומבי מסגרת מסוג רשימה - מס' מפ/5893/18 - לאספקת בטון מובא לאתרי קק"ל בפריסה ארצית

(תאריך פרסום באינטרנט: 29.10.2018)

מכרז פומבי מס' מפ/6981/18 לביצוע עבודות תחזוקה, שיפוצים ותפעול שוטף (עבודות קבלניות קטנות) עבור מרכזי שדה ויער – קק"ל

לתשומת לבכם: במכרז זה עודכנו המועדים. ראו מסמך הבהרות מס' 1 המצורף למכרז.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.9.2018)

מכרז מס' 154/21 להצטרפות לרשימת מפעילים מוזיקליים במכרז מסגרת ארצי עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 20.2.2022 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 25.1.2022)