יער - כתב עת לניהול יערות ושטחים פתוחים

צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל
בכתב העת "יער" מתפרסמים מאמרים בתחומי מחקר מגוונים של העץ, היער, החורש הטבעי והשטחים הפתוחים.

אודות כתב העת

יער, כתב עת לניהול יערות ושטחים פתוחים, משמש במה למחקרים ולמאמרים בעברית העוסקים בסוגיות של ניהול יערות ושטחים פתוחים בישראל. כתב העת מיועד לחוקרי יער ושטחים פתוחים, ליערנים, לקובעי מדיניות, לאנשי השלטון המקומי, לאנשי ארגונים סביבתיים ולכל מי שיערות ושטחים פתוחים קרובים לליבו. כתב העת, בהוצאת הקרן הקימת לישראל, מתפרסם פעמיים בשנה. המאמרים המפורסמים בו עוברים ביקורת עמיתים – תהליך שיפוט בעילום שם הכותב על ידי מומחים בתחום.


מטרות כתב העת יער

  1. לתת במה בעברית למחקרים עכשוויים העוסקים ביערות ובשטחים פתוחים.
  2. לקרב אנשי אקדמיה, גורמי ממשל, פעילים בארגונים סביבתיים ואת הקהל הרחב המעוניין לתפיסה של קק"ל בכל הנוגע ליערות ולשטחים פתוחים.
  3. לקרב את אנשי השטח של קק"ל למחקר המדעי העדכני ולהוות בסיס לגוף הידע שבעזרתו מנוהלים היערות והשטחים הפתוחים בישראל.


ISSN: 2957-7403

הנחיות וכללים

הנחיות להגשת חומר בעברית לפרסום בכתב העת