השבחת מי הקולחין בישראל - פיתוח מאגרי מים לחקלאות

צילום: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קק"ל
קק"ל הקימה ברחבי ישראל למעלה מ-230 מאגרי מים ואלה מוסיפים למשק המים בישראל כעשירית מהתצרוכת. המים שנאגרים במאגרים משמשים לחקלאות ולהעשרת מי התהום ופותרים את בעיית סילוק מי השפכים המטוהרים.

ככל שאוכלוסיית ישראל הולכת וגדלה, מופנות יותר ויותר מכסות מים לצריכה הביתית. מכיוון שכך, כמויות המים הזמינות לחקלאות הולכות ופוחתות. קק"ל רואה חשיבות עליונה לפיתוח החקלאות האינטנסיבית בארץ כמקור פרנסה ראוי שיאפשר את חיזוקה של האוכלוסיה המתפרנסת מחקלאות, בעיקר בפריפריה, ובנוסף כשמירה על הנוף הפתוח ונופיה של ישראל. מכיוון שכך, נושא פיתוח מאגרי מים לחקלאות זוכה לקדימות ב"סדר היום" של קק"ל.

קק"ל הקימה ברחבי ישראל למעלה מ-230 מאגרי מי שטפונות ומאגרי מי קולחין מטוהרים. חלק ממאגרי המים המטוהרים מתמלאים מספר פעמים בשנה. כך, יכולת קיבול של 160 מיליון מ"ק מייצרת עד 260 מיליון מ"ק מים בשנה. בשנת 2010 סיפקו המים שנאספו במאגרים שבנתה קק"ל כמחצית מהמים לחקלאות בישראל.

המאגרים מביאים תועלת כפולה ומכופלת: הם מוסיפים מים למשק, הם פותרים את בעיית סילוק מי השפכים המטוהרים והם משאירים יותר מים שפירים לצריכה ביתית. מי המאגרים גם מעניקים מקור מים יציב, בטוח וזול לחקלאים.

פיתוח מאגרי מים בביצוע קק"ל החל כנושא קבוע בראשית שנות ה–90 בעמק בית שאן. למעלה מ-80% ממקורות המים שקק"ל מפתחת הם מושבים (מי קולחין) ברמות שונות של טיהור, והשאר הם מי שטפונות. מגמה בולטת נוספת היא שקק"ל מפתחת מאגרים בדרום הארץ - בנגב ובערבה - שם בעיית המחסור במים קשה יותר.

למאמר מאת המדען הראשי ומנהל אגף הנדסה בקק"ל »