קק"ל - הנהלת הארגון

הכניסה ללשכה הראשית של קק''ל בירושלים.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל

חברי ההנהלה

יו"ר הדירקטוריון מר אברהם דובדבני
יו"ר עמית עו"ד שלמה דרעי
סגנית יו"ר, גב' אמילי לוי שוחט
סגנית יו"ר, גב' נעמה שולץ
סגן יו"ר, פרופ' אלון טל
סגן יו"ר, מר רני טריינין
סגן יו"ר, עו"ד יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר, מר שמואל ליטוב
סגן יו"ר, עו"'ד דוד עציוני
סגן יו"ר, מר ארנן פלמן
סגן יו"ר, מר ניסן צ'ליק
סגן יו"ר, עו"ד אמיר שניידר