יערות קהילתיים

צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל

בעולם מייחסים חשיבות רבה לחגורת היער המקיפה שטחים בנויים ורואים בה משאב סביבתי חיוני לאיכות החיים בקהילות הסמוכות. הכינוי "יער" אינו מעיד בהכרח על שטח מיוער בקנה מידה רחב. היער הקהילתי הוא המכלול הירוק של העיר וסביבתה, כאשר לעתים קרובות מדובר בחורשות, בשדרות ובגנים.

 • מהו יער קהילתי?

  יער קהילתי (Community Forest) הוא יער והמכלול הירוק של היישוב, כולל המרחב העירוני וסביבתו, שלמטרות שלו מתווספים היבטים חברתיים ותרבותיים מגוונים, כמו נופש ופנאי, תרבות, בריאות ורווחה לאוכלוסייה המקומית.
  מידע נוסף
 • כיצד מקימים יער קהילתי?

  שיתוף הפעולה בין קק"ל לתושבים בהקמת יער קהילתי מבוסס על חזון, אמנה משותפת החתומה על ידי קק"ל והרשות, ותוכנית אב בעלת מעמד סטטוטורי.
  מידע נוסף
 • יער, קהילה, חברה

  ליער הקהילתי חשיבות חברתית עצומה. זוהי התשתית ליזמות ולפעילות המעניקות ערך מוסף לחיי הקהילה. קק"ל מפתחת את התשתית ביער בהתאם לצרכים שהגדירו התושבים והרשות המקומית.
  מידע נוסף