יערות ישראל - מפעל הייעור של קק"ל

קק"ל הפכה ארץ שוממה לירוקה בנוטעה למעלה מ-240 מיליון עצים במשך שנות פעילותה והיא הגוף היחיד בארץ המופקד על פעילות הייעור מתוקף אמנה שנחתמה בין קק"ל לבין מדינת ישראל בשנת 1961.

על מפעל הייעור

היערות והפארקים לא היו קיימים כאן מאז ומעולם. ראשוני המתיישבים היהודים שהגיעו לארץ ישראל בשלהי המאה הקודמת מצאו כאן ארץ שוממה ללא פיסת צל. קק"ל נוסדה בשנת 1901 במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ובעבורו. בשנת 1904, במקביל לפעילותה בתחום רכישת הקרקעות, קק"ל יזמה נטיעת עצי זית על אדמות בן שמן וחולדה שזה עתה נרכשו. המחשבה מאחורי יוזמה זו היתה לטעת עצים הנותנים פרי וכן מצטיינים בחיוניותם.

פעילות זו מציינת למעשה את ראשית מפעל הייעור של קק"ל, מפעל הנמשך עד עצם היום הזה. מאז הקמתה קק"ל נטעה למעלה מ- 240 מיליון עצים על פני 920 אלף דונם. בנוסף, קק"ל אחראית לטיפול בכ-400,000 דונם חורש טבעי וכן אחראית לגידור והסדרה של כ-400,000 דונם אדמת מרעה.
צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל
מטרות הנטיעה השתנו ומשתנות בהתאם לתקופה. בעבר נטיעת היערות באה לענות על צרכים מיידיים כמו הגנה על שטחי קרקע נרחבים ושימור הקרקע. כיום, ליערות תפקידים מגוונים נוספים כמו שיפור איכות הסביבה - "ריאות ירוקות", סיפוק צרכי נופש ובילוי, הספקת עצה והשבחת מרעה.

כל פעולות קק"ל בתחום הייעור נעשו עד ינואר 2020 מתוך מחויבות הארגון לתכנית המתאר הארצית ליער ולייעור (תמ"א 22 – אושרה ב1995) וממשיכות כיום בהתאם לתמ"א 1 המחליפה אותה.

נטיעת עצים

קק"ל מנהלת את היערות ואת הנטיעות על פי מסמך תורת ניהול היער בישראל, שראה אור בשנת 2014 ומתבסס על הידע המתקדם והניסיון העשיר שנצבר בארגון. המסמך מציג את מכלול העקרונות וההנחיות לניהול היער בישראל, מגדיר את מטרות הייעור בארץ, את סוגי היערות ועקרונות תכנונם וניהולם ומפרט גם את כלי הממשק העומדים לרשות מנהל היער ואת עקרונות הפעלתם.

בהתאם לכתוב במסמך זה, אופן הנטיעה של קק"ל מותאם לאזור בו הוא מתבצע. בשטח מדינת ישראל קיימים שני אזורי אקלים: אזור אקלים ים-תיכוני ואזור אקלים צחיח-למחצה. כל אזור אקלים משפיע על שיטת הנטיעה, על מיני העצים הנטועים בו ועל דרכי ניהול היער.

התאמת היער לתנאים הסביבתיים מבטיחה את המשך קיומו לאורך זמן.

נטיעת עצים מתבצעת כיום בשני סוגי שטח: שטח יער חדש, שלא היה בו יער קודם לכן, ושטח חידוש יער, שטח שהיה בו בעבר יער שנכרת עקב נזק שנגרם לעצים מפגיעת מזיקים, בצורת, שריפות או שלג.

בשנים האחרונות חל צמצום בהיקף השטחים באזור צפון הארץ ומרכזה, שבו נוטעים יערות חדשים. רוב הנטיעות באזורים אלה הן נטיעת במסגרת חידוש יער, וזאת בגלל נזקים שנגרמו עם השנים לעצים, שהביאו לכריתת העצים הפגועים.

סוגי העצים שקק"ל נוטעת

כמענה לצרכים שונים, קק"ל מבצעת מגוון סוגי נטיעות עצים:

 1. נטיעות נופיות
 2. נטיעות לשמירה על קרקע הלאום
 3. נטיעות לדחיקת גבול המדבר
 4. נטיעות לשימור קרקע
 5. נטיעות לייצוב חולות
 6. נטיעות לייעור עירוני
 7. נטיעות לשיקום צידי דרכים ולטיפוח נוף לאורך הכבישים
 8. נטיעות בשטחי מרעה
 9. גינון ביישובי ספר ובמחנות צה"ל
  עצים בפארק עצמאות ארה''ב. צילום: גיא אסייג

  אחזקת יערות

  אחזקת יערות מתבטאת בטיפול ביער ובחורש. הטיפול כולל גיזום העצים כדי שניתן יהיה להיכנס ליער, ביצוע דילולים להתאמת מספר העצים על שטח בכושר הנשיאה שלו, שמירה על תקינות חניוני היער, ואחזקה שוטפת של דרכי היער.

  על אספקת התשתית המקצועית לאחזקת יערות קק"ל במרחבים השונים מופקד אגף הייעור בקק"ל, שפעילותו כוללת התוויית מדיניות, מתן הנחיות מקצועיות, אספקה של כלים ואמצעים מתקדמים בעבודה וריכוז מידע במגוון תחומים מקצועיים.

  למידע נוסף על אגף הייעור של קק"ל

  הגנה על יערות

  כדי להגן על היערות, קק"ל מחזיקה מערך למניעת שריפות וכיבויין. מערך זה כולל מגדלי תצפית אש מאויישים, קבוצות כוננות ורכבי כיבוי.

  כמו כן, קק"ל אחראית להדברת עשביה פראית, להדברת מזיקים ומחלות, ולמניעת כריתת עצים לא חוקית.

  למידע נוסף על האופן שבו קק"ל פועלת למניעת שריפות
  לוחמי אש של קק"ל בכיבוי שרפת יער בדרום. צילום: עובדי קק"ל

  עצים במספרים