מדיניות והנחיות מקצועיות
צילום: אניל זאהר, ארכיון הצילומים של קק"ל
ההגנה על משאבי הטבע והבטחת איכות החיים של כל תושבי הארץ ושל הדורות הבאים במדינת ישראל, מהווים יעד ראשון במעלה בסדר היום של קק"ל והמשך טבעי לתפקידה ההיסטורי – שמירה על הקרקע ופיתוחה לטובת כל העם, היום ומחר.
 • מדיניות פיתוח בר-קיימא

  הגנה על משאבי הטבע והבטחת איכות החיים של כל תושבי הארץ ושל הדורות הבאים במדינת ישראל, מהווים יעד סביבתי ראשון במעלה של קק"ל, הדוגלת בעקרון של "פיתוח בר-קימא". עקרון זה מהווה המשך טבעי של תפקידה ההיסטורי של קק"ל – שמירה על הקרקע ופיתוחה לטובת כל העם, היום ומחר.
  מידע נוסף
 • מדיניות הייעור של קק"ל

  קרן קימת לישראל (קק"ל), באמצעות מינהל פיתוח הקרקע, היא רשות הייעור המוסמכת של מדינת ישראל, וזאת בהתאם לאמנה שנחתמה ב-1961. מדיניות הייעור של קק"ל מיועדת לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל היום ובעתיד.
  מידע נוסף
 • עמדת קק"ל בנושא שיקום מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב

  באפריל 2015 פרסמה קק"ל נייר עמדה בנושא שיקום תפקודי של מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב. המסמך מתמקד באיומים על השטחים הפתוחים בצפון הנגב והמערכות האקולוגיות בתוכם, בתהליכי מדבור, במטרות השיקום, בבסיס המדעי של פעולות השיקום, בפעולות הייעור לשיקום ובתוצאותיהן, במונחים של שירותי המערכת האקולוגית.
  מידע נוסף
 • עמדת קק"ל בנושא שינויי האקלים

  לקק"ל תכנית היערכות לניהול השטחים הפתוחים והיערות לאור התחזיות המתעדכנות באשר לשינויי האקלים. על פי תכנית זאת, הארגון ערוך לשינויים הצפויים בדפוסי המשקעים, וכמותם, להשפעות של אירועי מזג אוויר קיצוניים, לתקופות יובש ממושכות, ותנאים מוגברים לקיום שריפות ושיטפונות.
  מידע נוסף
 • מפרטים טכניים

  אגף הייעור בקק"ל אמון על בניית ידע ויכולות לניהול היער והשטחים הפתוחים. המפרטים הטכניים מגדירים כללים מקצועיים של הידע הנצבר ומנחים את מנהלי השטח בביצוע הממשק היערני ופעולות תומכות לניהול היער.
  מידע נוסף
 • הנחיות מקצועיות

  אגף הייעור בקק"ל אמון על התווית מדיניות ניהול היער והשטחים הפתוחים. מסמכי מדיניות בדמות הנחיות מקצועיות משמשים את אנשי המקצוע במערך הייעור לקידום מדיניות ניהול היער והשטחים הפתוחים תוך שמירה על עקרונות היסוד כפי שהוגדרו בתורת ניהול היער.
  מידע נוסף