איתור עובד חוזה
מדור זה מתעדכן במידע על משרות איתור עובד חוזה בתוקף.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד לאגף עסקאות ופיקוח - הימנותא


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – יוקנעם.
יתידה: אגף עסקאות ופיקוח.
ממונה ישיר: יועמ"ש הימנותא.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת בינוי- הימנותא


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין.
יחידה: חטיבת ייזום, בינוי והשבחה.
ממונה ישיר: מנהל/ת תחום בינוי.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת תכנון סטטוטורי - הימנותא


סוג העסקה:
העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין.
יחידה: חטיבת יזום בינוי והשבחה.
ממונה ישיר : מנהל/ת תחום תכנון.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – מנהל/ת תחום בקרת פרויקטים - הימנותא


סוג העסקה:
העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין
יחידה: חטיבת ייזום, בינוי והשבחה
ממונה ישיר : מנהלת חטיבת ייזום, בינוי והשבחה
הדרגה המוצעת: מתח דרגות: 453-430 בדירוג המח"ר, עובדי דור א'- תקרת דרגה 450
היקף משרה: 100% משרה