איתור עובד חוזה
מדור זה מתעדכן במידע על משרות איתור עובד חוזה בתוקף.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת מכרזים והתקשרויות באגף התקשרויות/מערך הסברה


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
יחידה: מערך ההסברה
ממונה ישיר: מנהל אגף קשרי ציבור
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד רפרנט מרחב דרום

סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – גילת
יחידה: לשכה משפטית
ממונה ישיר: יועמ"ש קק"ל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד משפט מנהלי, עוזר ליועץ המשפטי בלשכה המשפטית בקק"ל


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים וכן נסיעות ככל שידרשו ברחבי הארץ
יחידה: לשכה משפטית
ממונה ישיר: יועמ"ש קק"ל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה