עלון מידע ליערנים

הפרסום "עלון מידע ליערנים" יצא בשנים 1995-1991, ביוזמת מנהל המחקר והפיתוח דאז עמרי בונה ובעריכתו. בסך הכול פורסמו עשרה עלונים. העלון היווה כלי תקשורתי להעברת מידע בנושאים יערניים שונים וביטוי לדעתם של היערנים בנושאים אלה ולעבודתם של חוקרים בתחום.