חדשות קק"ל

צילום: מיכאל חורי, ארכיון הצילומים של קק"ל
עמוד 1 מתוך 3