קק"ל לנשום - תכנית לאומית סביבתית

במרץ 2017 השיקו קק"ל והמשרד להגנת הסביבה את "קקל לנשום" – תכנית לאומית סביבתית להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים, ולשיפור איכות האוויר ואיכות החיים של תושבי ישראל.
התכנית כוללת ארבעה מיזמים מורכבים, המבוצעים בשיתוף פעולה עם גורמים רבים, בהיקף של 390 מיליון ₪. פירותיהם ייקטפו בטווח המיידי וגם בעתיד הקרוב והרחוק. המיזמים, שכולם כבר בשלבי ביצוע, נותנים מענה לצרכים מגוונים בתחומי התחבורה הירוקה, האנרגיה ירוקה, השכונות ירוקות והסביבה הירוקה:
קקל לנשום - תוכנית לאומית סביבתית
קק"ל לנשום - תוכנית לאומית סביבתית
 • תחבורה ירוקה

  מהפכת הרכב הנקי של קק"ל והמשרד להגנת הסביבה כוללת ארבעה מיזמים, שמטרתם לצמצם את זיהום האוויר מתחבורה: מוניות היברידיות, אוטובוסים חשמליים, מערכים לשיתוף רכב חשמלי והתקנת מסנני חלקיקים במשאיות אשפה.
  מידע נוסף
 • אנרגיה ירוקה

  במסגרת פרויקט זה, ישקיעו קק"ל והמשרד להגנת הסביבה במיזמים של התייעלות אנרגטית שיאפשרו חיסכון במשאבים בתשתיות עירוניות ביישובים הנמצאים בפריפריה של מדינת ישראל.
  מידע נוסף
 • שכונות ירוקות

  פרויקט משותף לקק"ל, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון לשיפוץ בניינים ישנים בפריפריה והפיכתם למשתמשי אנרגיה סולארית.
  מידע נוסף
 • סביבה ירוקה

  פרויקט לפיתוח סביבתי, הפחתת זיהומים סביבתיים והתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מבנים לייצור אנרגיה סולארית בשכונות ובשיכונים ברשויות מוחלשות בדירוג חברתי-כלכלי 1-5.
  מידע נוסף