יערון

יערון
הביטאון "יערון" יצא לאור בין השנים 1979-1977, בסך הכול התפרסמו 14 גיליונות. כתבו בו יערנים ומנהלים באגף הייעור, חוקרי אילנות מהתחנה לחקר היער וחוקרים ואנשי ציבור נוספים. יערון שימש במה מצוינת לביטוי עמדות שונות בנושאי הייעור הבוערים באותן שנים, ובעיקר הצורך להתמודד עם התנוונות יערות ותיקים (ביער שער הגיא תחילה) והצורך לחדש אותם וצפיפות היתר ביערות רבים. כמו כן נדונו נושאים הקשורים למדיניות הייעור: צפיפות הנטיעה והרכב המינים בנטיעה, עוצמות הדילול ועוד.

עוד על קק"ל ואיכות הסביבה

 • מפעל הייעור של קק"ל

  קק"ל הפכה ארץ שוממה לירוקה בנוטעה למעלה מ-240 מיליון עצים במשך שנות פעילותה והיא הגוף היחיד בארץ המופקד על פעילות הייעור מתוקף אמנה שנחתמה בין קק"ל לבין מדינת ישראל בשנת 1961.
  לעמוד...
 • קק"ל לנשום - תוכנית לאומית סביבתית

  במרץ 2017 השיקו קק"ל והמשרד להגנת הסביבה את "קקל לנשום" – תכנית לאומית סביבתית להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים, ולשיפור איכות האוויר ואיכות החיים של תושבי ישראל.
  מידע נוסף
 • קק"ל במאבקים סביבתיים

  כגוף המוביל בישראל בנושאי סביבה ושטחים פתוחים קרן קימת לישראל מתגייסת מעת לעת למאבקים נקודתיים התואמים את תפיסת עולמה בנושאים אלה ואף מובילה אותם ומקצה להם משאבים. לפניכם המאבקים המונחים כעת על שולחנה של קק"ל.
  מידע נוסף