ההוראות לייעודי היער בפרק השטחים המוגנים בתמ"א 1

 • תמ"א 1 - תכנית המתאר הארצית האחודה

  תכנית המתאר הארצית האחודה (תמ"א 1) אושרה על ידי ממשלת ישראל ב-12 בינואר 2020. התמ"א החדשה נועדה לאגד ולאחד מספר תכניות מתאר ארציות מרכזיות לכדי תכנית אחת. בתהליך איחוד זה בוטל תוקפן של התכניות הישנות אשר הוטמעו ואוחדו לתמ"א 1.
  מידע נוסף
 • עקרונות התכנית

  מידע נוסף
 • המעבר לתמ"א 1 - שינויים בתכנית

  מידע נוסף