ההוראות לייעודי היער בפרק השטחים המוגנים בתמ"א 1

  • תמ"א 1 - תכנית המתאר הארצית האחודה ועקרונותיה

    תכנית המתאר הארצית האחודה (תמ"א 1) אושרה על ידי ממשלת ישראל ב-12 בינואר 2020. התמ"א החדשה נועדה לאגד ולאחד מספר תכניות מתאר ארציות מרכזיות לכדי תכנית אחת. בתהליך איחוד זה בוטל תוקפן של התכניות הישנות אשר הוטמעו ואוחדו לתמ"א 1.
    מידע נוסף
  • המעבר לתמ"א 1 - שינויים בתכנית

    מידע נוסף