הודעה על מיזמים משותפים ושיתופי פעולה

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מרחבים חברה לחינוך ותרבות

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 21.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל  לקחת חלק במיזם משותף עם דרומה צפונה תיקון עולם בע"מ מכינות קול עמי

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת קיימא

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם דרומה צפונה תיקון עולם בע"מ

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם שחר עשייה ציונית

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת הראל תוכניות וקידום חינוך בישראל

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם נוער מוביל שינוי - אחריי

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם ארץ זרועה – חוות שיח

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם הסתדרות החלוצה

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (מקו"ם)

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם קעליטה

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם דרכים מרכז חינוכי

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם דרך ארץ ע"ר

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם השומר החדש

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם אוניברסיטת ת"א

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם משוב הוצאה לאור ושלוט חוצות

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת מניפה מנוף לחיים

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 17.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת הבונים דרור

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 13.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית באר טוביה

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 18.8.2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם המרכז לרכיבת אופניים ולחברה

פניות יתקבלו  לא יאוחר מתאריך 18.8.2022

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מכון דש"א הפועל במסגרת אוניברסיטת תל אביב

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם זאפה פרודקשן בע"מ

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם תיאטרון העם ישראל 2001 בע"מ

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית מרום הגליל

מיזמים משותפים ושיתופי פעולה לא פעילים