מיזמים משותפים ושיתופי פעולה

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם חיים וסביבה

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה זאת לא יאוחר מתאריך 8/12/2022

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם שותפויות אדמונד דה רוטשילד

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה זאת לא יאוחר מתאריך 8/12/2022

הודעות לא פעילות על מיזמים משותפים ושיתופי פעולה