מיזמים משותפים ושיתופי פעולה

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מדרשת קשת יהונתן במיזם שביל הנופלים

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 2/4/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף אסטרטגי עם מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות- ישראליות

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 30/3/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם התאחדות הטיפוס הספורטיבי והאתגרי בישראל

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 30/3/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מועצת תנועות הנוער בישראל

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 23/3/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף אסטרטגי עם מועצת ארגוני הילדים והנוער

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 23/3/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם המרכז לשליחות ציונית לתפוצות

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 23/3/2023

הודעות לא פעילות על מיזמים משותפים ושיתופי פעולה