הודעה על מיזמים משותפים, ושיתופי פעולה

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

מיזמים משותפים

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מורשה עולמי

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם המכללה האקדמית כנרת

פרסום בדבר השתתפות קק"ל במיזם משותף עם עמותת מורשת מעברות הירדן

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מכון שמיר למחקר

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם International March of the living Inc

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת מדרשת קשת יהונתן

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם הפורום הישראלי לאנרגיה

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם המכללה למדינאות

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מרכז השלטון האזורי בישראל

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מרכז השל לקיימות

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם איגוד ערים אשכול גליל עמקים

פרסום בדבר כוונה למיזם משותף עם ארגון השומר החדש

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית מטה בנימין

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה בשור

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת נפש בנפש עלייה

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת קליטת קהילות ישראל

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית מגילות ים המלח

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם שלטון בית"ר בכל הנוגע לפרוייקט מגן

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת אח גדול למען חיילים בודדים

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת כרמלים - תיירות 90

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם המכללה האקדמית תל חי

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת שיבת ציון לרגבי אדמתה

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת שערים – מגשימים יהדות ישראלית

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם ארגון "השומר החדש"

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם החברה למתנסים- מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם המכללה האקדמית תל חי

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת מו"פ מדבר וים המלח

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת רוח הגולן

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת רמות יהודה

פרסום בדבר קיום מיזם משותף עם זהות - איגוד המרכזים לזהות יהודית

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מכון שואה ואמונה - שם עולם, לעיון, תיעוד ומחקר

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם המרכז למורשת ששת הימים

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת נשי אמי"ת

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת מרכז ישיבות בני- עקיבא בישראל

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם מרכז מנחם בגין לחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל

ארכיון

ארכיון מיזמים משותפים ושיתופי פעולה