מיזמים משותפים ושיתופי פעולה

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם דורשי ציון -בית"ר עילית

גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 21/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מרכז קהילתי גולן

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 15/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית תמר

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 15/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם מועצה אזורית הר חברון

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 15/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל  לקחת חלק במיזם משותף עם דרומה צפונה תיקון עולם בע"מ מכינות קול עמי

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 14/6/2023

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם דרומה צפונה תיקון עולם בע"מ

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 14/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת קיימא

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 12/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת חיבור חדש

גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 12/6/2023

פרסום בדבר כוונה לקחת חלק במיזם משותף עם עמותת נירים

גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 12/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל ליתן חסות לכנס תקשורתי של קבוצת 'בשבע'

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 8/6/2023

פרסום בדבר כוונת קק"ל ליתן חסות לכנס תקשורתי של ג'רוסלם פוסט בע"מ

 
גורם המבקש לבצע פעילות דומה מוזמן לפנות לא יאוחר מתאריך 8/6/2023

הודעות לא פעילות על מיזמים משותפים ושיתופי פעולה