פניות הציבור

צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קק"ל