הודעות למטיילים

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים של קק"ל

הודעות למטיילים בצפון

הודעות למטיילים במרכז

הודעות למטיילים בדרום