הודעות למטיילים

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים של קק"ל

צרעות ביערות קק"ל

קק"ל מתמודדת עם תופעה חדשה בהיקפה של צרעות רבות בחלק ניכר של יערותיה ומודעת לאי הנוחות הנגרמת בשל כך. לידיעת הציבור, קק"ל בודקת פתרונות אקולוגיים וידידותיים לסביבה.
תודה על הסבלנות.

אזהרה לציבור - תהלוכן האורן ביערות קק"ל

הודעות למטיילים בדרום

הודעות למטיילים בצפון

הודעות למטיילים במרכז