פרסומי קול קורא

פרסומי קול קורא

הנהלת קק"ל מזמינה את הגורמים הרלוונטיים להגיש בקשות  במסגרת קולות קוראים
 
מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף
 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים »

 

קול קורא מס קק/3003/22 להשתתפות קרן קימת לישראל בפרויקטים של פעילות חינוכית מותני קבלת תרומה

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 16/3/2023

קול קורא זה, יהיה פתוח באתר האינטרנט של קק"ל להגשת בקשות כל עוד הוא מפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.3.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

2. בדיקת שלמות הבקשה/ ובדיקת הבקשה בפאן המקצועי

3. ממתין לדיון בוועדה

4. נידון בוועדה - רשימת תוצאות ההליך

קול קורא מס' קק/2001/23 לביצוע תוכניות חינוכיות עבור התנועה הקונסרבטיבית בארץ

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 9/3/2023


המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 2.4.2023 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.3.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

2. בדיקת שלמות הבקשה/ ובדיקת הבקשה בפאן המקצועי

3. ממתין לדיון בוועדה

4. נידון בוועדה - רשימת תוצאות ההליך

קול קורא מס' קק/2019/22 לביצוע תוכניות חינוכיות עבור התנועה הקונסרבטיבית בחו''ל

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 9/3/2023


המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 2.4.2023 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.3.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

2. בדיקת שלמות הבקשה/ ובדיקת הבקשה בפאן המקצועי

3. ממתין לדיון בוועדה

4. נידון בוועדה - רשימת תוצאות ההליך

קול קורא מס' קק/2018/22 לביצוע תוכניות חינוכיות עבור הקהילה הרפורמית

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום שני ה- 6/3/2023

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 2.4.2023 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.3.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

2. בדיקת שלמות הבקשה/ ובדיקת הבקשה בפאן המקצועי

3. ממתין לדיון בוועדה

4. נידון בוועדה - רשימת תוצאות ההליך

 קול קורא מס' קק/2010/22 - למימון פרויקטים של שיפוצים ו/או פיתוח סביבתי בישיבות הסדר

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.2.2023)

קול קורא מס קק/2000/23 למימון פרויקטים של שיפוצים ו/או פיתוח סביבתי מכינות קדם צבאיות שנתיות

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.2.2023)

קול קורא לקבלת מלגה והטבות לאחים שכולים וליתומים - קרן באומן 2023

 

הליך זה מקוון


המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 9.10.2023

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.3.2023)

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.12.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הקול הקורא הנ"ל פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

פרסומי קול קורא לא פעילים ורשימות זוכים