פרסומי קול קורא

פרסומי קול קורא

הנהלת קק"ל מזמינה את הגורמים הרלוונטיים להגיש בקשות  במסגרת קולות קוראים
 
מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף
 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים »

 

קול קורא מס' קק/2012/22 להשתתפות קרן קימת לישראל במימון פעילות "השבוע הירוק" עידוד מודעות ופעילות להגנת הסביבה ברשויות מקומיות ובמועצות מקומיות

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.11.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות (מעודכן)  עד לתאריך 20.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 4/12/2022

קול קורא מס' קק/2011/22 להשתתפות קרן קימת לישראל במימון פעילות "השבוע הירוק" - עידוד מודעות ופעילות להגנת הסביבה במועצות אזוריות

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.11.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות (מעודכן) עד לתאריך 20.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל פעיל (נפתח בתאריך 24.11.2022)

קול קורא – מס' קק/2014/22 - שבתון וסמינר לתנועה הרפורמית בנושא השמיטה לראשי קהילות

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.11.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך  24.11.2022

קול קורא מס' קק/2000/22 למתן מענקים לצורך הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.11.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 22.1.2023 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום רביעי ה- 30/11/2022

קול קורא מס' קק/2005/22 להשתתפות במימון תוכנית לקידום המודעות לחשיבות החקלאות

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.11.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 12.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 4/12/2022

קול קורא מס' קק/2007/22 להשתתפות במימון לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) בתחום שיפוטן המוניציפאלי של רשויות בנגב, בגליל ובפריפריה חברתית

(תאריך פרסום באינטרנט: 31.10.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 15.3.2023

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 1/1/2023

קול קורא  מס' קק/2008/22 להשתתפות במימון פרויקטים בכפרי נוער חקלאיים

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.10.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 3.1.2023 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא  מס' קק/2009/22 להשתתפות במימון פרויקטים בישובים חדשים שהוקמו על פי החלטות ממשלה למפוני "גוש קטיף" 2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.10.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 13.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום שני בתאריך 21.11.2022

קול קורא מס' קק/2006/22 למתן מענקים למחקרים עבור יחידת המדען הראשי של קרן קימת לישראל 2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.10.2022)

המועד האחרון להגשת בקשות (מעודכן) עד לתאריך 13.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון בתאריך 31.10.2022

 קול קורא מס' קק/2003/22 להשתתפות במימון פרויקטים  עבור ניצולי שואה

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.8.2022)

המועד האחרון מעודכן להגשת בקשות עד לתאריך 6.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 18/09/2022.

קול קורא מס' קק/2002/22 להשתתפות במימון פרויקטים עבור אנשים עם מוגבלות

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.8.2022)

המועד האחרון מעודכן להגשת בקשות עד לתאריך 6.12.2022 עד השעה 14:00

הליך זה מקוון

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 18/09/2022.

קול קורא לקבלת מלגות והטבות למשפחת השכול: צה"ל, כוחות הביטחון, פעולות איבה-קרן באומן 2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.2.2022)
 
תאריך אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה/או הטבה עד לתאריך: 31/12/2022

הליך זה מקוון
 
טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.12.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הקול הקורא הנ"ל פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

פרסומי קול קורא לא פעילים