פרסומי קול קורא
הנהלת קק"ל מזמינה את הגורמים הרלוונטיים להגיש בקשות במסגרת קולות קוראים. 
מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף.
 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים מתאריך 7.6.2023 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים עד לתאריך 7.6.2023 

קול קורא 744/23 להשתתפות במימון מחנות תנועות הנוער וארגונים ציוניים ברחבי העולם

 

מועד אחרון להגשת הבקשות ביום א' בתאריך 5.11.2023 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.8.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס קק/3003/22 להשתתפות קרן קימת לישראל בפרויקטים של פעילות חינוכית מותני קבלת תרומה

הליך זה מקוון
הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 16/3/2023

קול קורא זה, יהיה פתוח באתר האינטרנט של קק"ל להגשת בקשות כל עוד הוא מפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.3.2023)

קול קורא לקבלת מלגה והטבות לאחים שכולים וליתומים - קרן באומן 2023

הליך זה מקוון

המועד האחרון להגשת בקשות עד לתאריך 9.10.2023

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.3.2023)

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.12.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הקול הקורא הנ"ל פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

פרסומי קול קורא לא פעילים ורשימות זוכים