פרסומי קול קורא
הנהלת קק"ל מזמינה את הגורמים הרלוונטיים להגיש בקשות במסגרת קולות קוראים. 
מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף.
 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים מתאריך 7.6.2023 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים עד לתאריך 7.6.2023 

קול קורא מס' 1082/24 לקבלת בקשות להשתתפות 22 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בפעילות "קק"ל על הזמן" מתחם חוויתי של קק"ל לרגל חגיגות 75 שנה למדינת ישראל

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 7/7/2024

(תאריך פרסום באינטרנט: 27.5.2024)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס' קק 1126/24 למתן מענקים לצורך הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 21/7/2024

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.5.2024)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא לקבלת מלגה והטבות לאחים שכולים וליתומים - קרן באומן 2024

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 31/12/2024

בקשה לקבלת מגלת לימודים ניתן להגיש עד ה30/9/2024


(תאריך פרסום באינטרנט: 31.3.2024)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס קק/3003/22 להשתתפות קרן קימת לישראל בפרויקטים של פעילות חינוכית מותני קבלת תרומה

הליך זה מקוון
הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 16/3/2023

קול קורא זה, יהיה פתוח באתר האינטרנט של קק"ל להגשת בקשות כל עוד הוא מפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.3.2023)

קול קורא מס' קק/1205/21 להשתתפות במסלולי פעילות חינוכית ציונית של קרן קימת לישראל

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.5.2021)

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.12.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הקול הקורא הנ"ל פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קולות קוראים סגורים

פרסומי קול קורא לא פעילים ורשימות זוכים