פרסומי קול קורא

פרסומי קול קורא

מדור זה מתעדכן במידע על קול קורא בתוקף

קול קורא הזמנה להגשת בקשה להיכרות עם אתרי ויערות קק"ל בחודשים יוני – אוגוסט 2022


(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

קול קורא מס' קק/430/22 למתן מענקים למחקרים עבור אגף הייעור של קרן קימת ישראל


(תאריך פרסום באינטרנט: 8.5.2022)

קול קורא מספר 22/2403 - הזמנה להגשת בקשה לאירועים בחודש הלאום – בחודשים אפריל – מאי 2022

ניתן להגיש בקשה החל מיום 1/3/2022 ולא יאוחר משלושה שבועות לפני הפעילות עד ה 1/5/2022 למייל kehilah@kkl.org.il על בסיס "כל הקודם זוכה" - לפי 10 הראשונים שיגישו ובהתאם לתנאי הסף.

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.3.2022)

קול קורא מספר 1503/22 - לעריכת סיורי היכרות עם אתרי ויערות קק"ל לניצולי שואה

ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מיום 1.5.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: (15.3.2022)

קול קורא לקבלת מלגות והטבות למשפחת השכול: צה"ל, כוחות הביטחון, פעולות איבה-קרן באומן 2022

תאריך אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה/או הטבה: 31/12/2022
תאריך פרסום באינטרנט: (1.2.2022)

הודעה למציעים במסגרת קול קורא לפרויקטים שיישומם מותנה בתרומה – 3001/20

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

קול קורא מס' קק/112/20 הזמנה להצטרפות למאגר ספקים ונותני שירות לתיקוני ואספקת חלפים

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2020

קול קורא מס' קק/55/20 - לאיתור נכסים מתאימים לבית קק"ל

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2020)

קול קורא – שימוש בקרקעות חברת הימנותא להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 2.6.2016.
פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 2.6.2016)

קול קורא מס' קק/ 671/15 - איתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 10.1.2016.

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 7.1.2016)

ארכיון פרסומי קול קורא