פרסומי קול קורא
הנהלת קק"ל מזמינה את הגורמים הרלוונטיים להגיש בקשות במסגרת קולות קוראים. 
מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף.
 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים מתאריך 7.6.2023 

תנאים כלליים להגשת הצעות במסגרת קולות קוראים מעודכנים עד לתאריך 7.6.2023 

קול קורא מס' קק/881/23 השתתפות בתוכניות חינוכיות עבור מכינות קדם צבאיות

 

מועד אחרון להגשת בקשות מעודכן: 14.3.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 4.3.2024)


מועד אחרון להגשת הבקשות ביום ב' בתאריך 15.1.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 4.12.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

קול קורא קק/1037/24 למתן מענקים למחקרים עבור אגף הייעור של קרן קימת לישראל 2024

מועד אחרון להגשת הבקשות בתאריך 18.4.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2024)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס' קק/864/23 לתרומת כבאיות

מועד אחרון להגשת הבקשות ביום ג' בתאריך 12.3.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 31.12.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס' קק/789/23 להשתתפות במימון פרויקטים במכינות קדם צבאיות חצי שנתיות

מועד אחרון להגשת הבקשות מעודכן ביום ה' בתאריך 14.3.2024 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הבקשות ביום ב' בתאריך 1.3.2024 בשעה 14:00


(תאריך פרסום באינטרנט: 18.12.2023)

סטטוס הליך:

1. שלב הגשת בקשות

 

קול קורא מס קק/3003/22 להשתתפות קרן קימת לישראל בפרויקטים של פעילות חינוכית מותני קבלת תרומה

הליך זה מקוון
הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום חמישי ה- 16/3/2023

קול קורא זה, יהיה פתוח באתר האינטרנט של קק"ל להגשת בקשות כל עוד הוא מפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.3.2023)

קול קורא מס' קק/1205/21 להשתתפות במסלולי פעילות חינוכית ציונית של קרן קימת לישראל

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.5.2021)

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

הקול הקורא הנ"ל יהיה פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.12.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

הקול הקורא הנ"ל פתוח להגשת בקשות, ללא מגבלת זמן, עד שיצוין אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של קק"ל.

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

טופס מקוון פעיל

קולות קוראים סגורים

פרסומי קול קורא לא פעילים ורשימות זוכים