קולות קוראים סגורים

קול קורא סגור מס' קק/1026/24 להשתתפות במימון פרויקטים במכינות ניצוץ

מועד אחרון מעודכן להגשת בקשות: 16.5.2024 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת בקשות: 30.4.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום- 12.2.2024)

קול קורא סגור מס' קק/1003/23 להשתתפות במימון פרויקטים  בישובים שהוקמו על פי החלטות ממשלה למפוני גוש קטיף 2023


מועד אחרון להגשת בקשות מעודכן: יום א'  5.5.2024 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת בקשות: 30.4.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום- 12.2.2024)

קק/23/ 973 קול קורא למימון פרויקטים של שיפוצים ו/או פיתוח סביבתי בישיבות הסדר

מועד אחרון להגשת בקשות: 16.4.2024 בשעה 14:00

(תאריך פרסום- 24.1.2024)

קול קורא (סגור) מס' קק/802/23 להשתתפות בתוכנית מעוף של קק"ל עבור ישובים במועצות אזוריות

מועד אחרון להגשת הבקשות בתאריך 21.2.2024 בשעה 14:00