תערוכות מקוונות

במדור זה מוצגות תערוכות מקוונות המבוססות על תערוכות שקיים ארכיון הצילומים של קק"ל במהלך השנים ותערוכות שהוכנו במיוחד לאתר האינטרנט. הצילומים המוצגים בתערוכות לקוחים מאוסף הארכיון, הכולל יותר מ-500,000 צילומים, מראשית המאה ה-20 ועד ימינו, שהוא אחד מאוספי הצילום החשובים בישראל