מפעלי מים

קידוחי שמיר

מפעל קידוחי שמיר כולל שלושה קידוחים לעומק 1.3 ק"מ, שנועדו להפיק מים מאקוויפר מחצבי שלא נוצל עד כה (אקוויפר מחצבי הוא אקוויפר קדום, שאינו מתחדש). שני קידוחים הושלמו ועתה מתבצע הקידוח השלישי, ליד כפר סאלד. כחלק משלים לפרוייקט יוקם מאגר מים בנפח 1.25 מיליון מ"ק ליד צומת הגומא. המאגר יתמלא פעמיים בשנה. המים באים ממקור חסר חמצן. במהלך השהייה במאגר המים יתאווררו והתתרכובות הגפרתיות שמומסות בהם יתנדפו. תכנון המאגר הושלם ועתה ממתינים להשלמת האישורים במוסדות התכנון.

קידוחי שמיר מתוכננים להפיק 25 מיליון מ"ק מים בשנה, המיועדים להשקיית מטעים וכרמים בגולן וגידולי שדה בעמק החולה. עלות הקידוחים נאמדת ב-50 מיליון ש"ח. קק"ל וקהילותיה ברחבי העולם מממנים כמחצית מעלות הפרויקט. הפרויקט מתבצע בשיתוף עם קק"ל ארצות הברית ואגודות המים בגליל העליון ובגולן.

אספקת מים לפארק נחל באר שבע

זהו פרויקט מורכב, הקולט מי קולחים מטוהרים באיכות גבוהה שמקורם בבסיס חיל האוויר בנבטים והעברתם להשקיית פארק נחל באר שבע, למילוי האגם המתוכנן בו ולחקלאות וגינון באזור נבטים וערערה. איגום המים המטוהרים ייעשה במאגר נבטים, המוקם בימים אלה (2011). עלות הקמת הפרויקט, כולל המאגר, כ-24.5 מיליון ש"ח. הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה של קק"ל ארצות הברית.
קידוחי שמיר. צילום: ארכיון צילומי קקל
קידוחי שמיר. צילום: ארכיון צילומי קק"ל