יצירת קשר בנושאים תכנוניים

לבירורים בנושאים תכנוניים הנוגעים לקרן קימת לישראל ניתן לפנות אל:


מנהלת אגף תכנון נועה טל - noat@kkl.org.il

מנהלת מחלקת תכנון באגף התכנון עינת ברונשטיין - eynatb@kkl.org.il

מנהלת מחלקת פרויקטים ואדריכלית אגף התכנון נעה טל - noat@kkl.org.il

מנהלת מחלקת תכנון במרחב צפון מור דין - morde@kkl.org.il

מנהלת מחלקת תכנון במרחב מרכז עדי נוי - adinoy@kkl.org.il

מנהל מחלקת תכנון במרחב דרום זוהר צפון - ZoharZ@kkl.org.il

רכז תשתיות במחלקת התכנון באגף התכנון ינאי שני - yanays@kkl.org.il

רכזת סטטוטורית במחלקת תכנון במרחב מרכז ענבל אייזנבנד - InbalZ@kkl.org.il

רכז סטטוטורי במחלקת תכנון במרחב דרום גלעד גבריאלי - giladg@kkl.org.il