אישור ללינות לילה וקיום פעילות במקרקעי הייעור

צילום: Shutterstock
קרן קימת לישראל מזמינה את הציבור לבלות, לנפוש ולטייל ביערותיה ובאתריה. המעוניינים לקיים פעילות ו/או אירוע התואם את העקרונות לקיום פעילות/אירוע במקרקעי הייעור - אירועים פרטיים, מסחריים ושל מוסדות חינוך - יפנו את בקשתם על גבי הטופס המתאים למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל.

עקרונות קיום פעילות/אירוע

כל פעילות של הציבור במקרקעי הייעור חייבת לענות על התנאים הבאים:

 

 1. הפעילות תשמור על ערכי השטח, הטבע, היער ומורשת האדם.
 2. הפעילות תתחשב במשתמשים אחרים בשטח ובאוכלוסייה המתגוררת בקרבתו.
 3. הפעילות תתאים לתנאי השטח ותעשה שימוש נאות באתריו ובמתקניו.
 4. הפעילות לא תהווה סיכון להתלקחות אש.
 5. הפעילות תהיה תואמת לכללי ההתנהגות וההנחיות למבקרים ביער ובאתרי קק"ל.
 6. הפעילות תהיה תואמת להוראות כל דין.


פעילות שאינה עומדת ולו גם באחד מן התנאים האלה, לא תאושר. עם זאת, מבלי לפגוע בתנאים האמורים לעיל, פעילויות ואירועים המפורטים להלן לא יאושרו אלא אם כן קק"ל ייעדה להם מראש שטחים מסוימים ומוגדרים שיועדו לכך תכנונית:

 1. פעילות בעוצמת רעש גבוהה בכל שעות היממה.
 2. פעילות שכוללת עוצמת תאורה גבוהה בשעות החשיכה.
 3. פעילויות ו/או אירועי ספורט מוטורי.
 4. כל פעילות ו/או אירוע אופניים.

מתי פונים?

 1. יש לפנות לקק"ל לקבלת אישור לביצוע פעילות ביער מ 100 איש ומעלה.
 2. יש לפנות לקק"ל לקבלת אישור עבור לינה של 50 איש ומעלה (יחידים אינם נדרשים לתאם לינה).
 3. פעילות אתגרית מכל סוג ולאדם אחד מחייבת פנייה לקבלת אישור.
 4. יש לבדוק הנחיות נקודתיות בדף יער ואתר.

אירועים על בסיס מסחרי

פעילות או אירוע העונים על כל אחד מהתנאים האמורים לעיל ויש בהם מרכיב מסחרי (כולל הצבת מתקנים שתמורת השימוש בהם נגבה תשלום), נחשבים כשימוש מסחרי ארעי ביער ומחייבים את אישור קק"ל וגם את אישור מנהל מקרקעי ישראל.

טפסים לקבלת אישור

שלב ראשון
את הבקשה לקיום פעילות/אירוע יש להפנות על גבי טופס בקשה לקיום אירוע חד פעמי במקרקעי הייעור למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל, בהתאם למיקום האירוע המבוקש.

טופס פנייה ראשונית לקיום אירוע חד פעמי במקרקעי הייעור

שלב שני
לאחר תגובת קק"ל לבקשה, ימלא המבקש את כתב ההתחייבות הבא בהתאם לסוג האירוע ויעבירו למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל לגמר הטיפול.

כתב התחייבות לקיום אירוע

טופס אישור קיום ביטוחים