עמדת קק"ל בנושא שיקום מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב

באפריל 2015 פרסמה קק"ל נייר עמדה בנושא שיקום תפקודי של מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב. המסמך מתמקד באיומים על השטחים הפתוחים בצפון הנגב והמערכות האקולוגיות בתוכם, בתהליכי מדבור, במטרות השיקום, בבסיס המדעי של פעולות השיקום, בפעולות הייעור לשיקום ובתוצאותיהן, במונחים של שירותי המערכת האקולוגית.
קק"ל מבצעת באזור הממודבר של צפון הנגב פעולות שיקום המכוונות לעצירת תהליכים של מדבור ושל דרדור במערכות האקולוגיות ולחיזוק השירותים האקולוגיים. הפעולות מתמקדות בשימור מים וקרקע, מניעת נזקי שיטפונות, הגדלת הייצור הראשוני (הפיכת אנרגיית שמש לביומסה צמחית) ושירותי נופש ופנאי. השיקום מתבסס על מחקר מלווה וממשק המותאם לתוצאות המחקר המלווה.

לאור פעולות אלה ומחקרן, פרסמה קק"ל באפריל 2015 נייר עמדה בנושא שיקום תפקודי של מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב. נייר העמדה מתמקד באיומים על השטחים הפתוחים בצפון הנגב והמערכות האקולוגיות בתוכם, בתהליכי מדבור, במטרות השיקום, בבסיס המדעי של פעולות השיקום, בפעולות הייעור לשיקום ובתוצאותיהן.


לעיון בנייר העמדה »