ליערן - ביטאון אגודת היער בישראל

ליערן

בישיבת הוועד של אגודת היער בישראל בחודש מאי 1950 הוחלט על הוצאת עלון מקצועי לייעור תחת השם ליערן. לאורך כל שנות פרסומו שימש הביטאון חלון הראווה של הפעילות המדעית הענפה בתחום היערנות שנעשתה בארץ ושגריר של היערנות הישראלית והמחקר היערני הישראלי בחו"ל.