תכנון מתארי

צילום: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קק"ל
פעילות התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של הארגון ושל מינהל פיתוח הקרקע (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת שלו.
אגף התכנון אחראי לייצוג קק"ל עם גורמים מחוץ לארגון, ייצוג קק"ל בוועדות סטאטוריות, בתכנון מיתארי, בתכנון אסטרטגי ועוד.
 • מידע כללי על התכנון בקק"ל

  אגף התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות מינהל הפיתוח (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת.
  מידע נוסף
 • הפקדת תכניות - פרסום לציבור

  מדור זה מתעדכן במידע על תכניות שהופקדו ובתוקף להתייחסות הציבור.
  מידע נוסף
 • ההוראות לייעודי היער בפרק השטחים המוגנים בתמ"א 1

  תכנית המתאר הארצית האחודה (תמ"א 1) אושרה על ידי ממשלת ישראל ב-12 בינואר 2020. התמ"א החדשה נועדה לאגד ולאחד מספר תכניות מתאר ארציות מרכזיות לכדי תכנית אחת. בתהליך איחוד זה בוטל תוקפן של התכניות הישנות אשר הוטמעו ואוחדו לתמ"א 1.
  מידע נוסף
 • תכנון מתארי - מחקרים, סקרים ומסמכי מדיניות

  יחידת התכנון בקק"ל עוסקת בתכנון אסטרטגי ארוך טווח הכולל הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים, ייזום מחקרים בנושאי תכנון ועוד.
  מידע נוסף
 • קק"ל ויחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א

  מכון דש"א (דמותה של ארץ) מתמחה מזה שנים באיסוף וניתוח של ידע ומידע על השטחים הפתוחים וערכיהם ובגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שילוב ראוי בין צורכי הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, המכון פיתח שיטה ייחודית לסקר והערכה של השטחים הפתוחים והמלצותיו המקצועיות משמשות את גורמי התכנון והביצוע להשגת פיתוח בר-קיימא.
  מידע נוסף