הודעות דוברות קק"ל

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים של קק"ל
עמוד 1 מתוך 2