שקיפות בקק"ל

צילום: Shutterstock
במדור זה מתפרסמים פרוטוקולים של דירקטוריון קק"ל וועדות הדירקטוריון, פרוטוקולים ישיבות ועדת ההנהלה, תקציב קק"ל והדו"חות הכספיים של הארגון, והסכמי ניגוד עניינים.