ניטור אקו-הידרולוגי

 • ניטור אקו-הידרולוגי

  יחידת המדען הראשי בקק"ל הציבה את בתי הגידול הלחים בראש סדר העדיפויות וכפועל יוצא הוכנה תכנית לניטור ארוך טווח של בריכות חורף נבחרות בשטחי הניהול של קק"ל, אשר תבחן באופן רציף את מצבן מבחינה הידרולוגית, כימית וביולוגית, ותציע המלצות יישומיות לשיפור המצב האקולוגי. להלן מוצג דו"ח הניטור לשנת 2020, אשר התמקד בבריכות באזור הגולן והגליל המערבי.

  המשך
 • אסטואר נחל אלכסנדר

  האזור שבו מי הים פוגשים את מי הנחל והמערכת האקולוגית הייחודית המתפתחת בו נקראים אסטואר (estuary). בתמיכה ובמימון של יחידת המדען הראשי בקק"ל - התחנה הימית של בית הספר למדעי הים ברופין מנטרת באופן רציף את האסטואר של נחל אלכסנדר (ממעברות עד לשפך הנחל לים) ואת הסביבה הימית והחופית הסמוכה אליו.

  המשך
 • תכנית ניטור רב-תחומית לבקעת בית נטופה

  תכנית הניטור עוסקת באגן המזרחי של בקעת בית נטופה המחולק לאזורי ההר ולאזור העמק. התכנית נועדה להעמיק את בסיס הידע לתכנון מושכל של השטח החקלאי ולשימור ערכים אקולוגיים. ידע זה ישמש ליצירת כלים לניהול האגן תוך כדי שותפות בין הגופים המשתתפים.

  המשך