אסטואר נחל אלכסנדר

האזור שבו מי הים פוגשים את מי הנחל והמערכת האקולוגית הייחודית המתפתחת בו נקראים אסטואר (estuary). בתמיכה ובמימון של יחידת המדען הראשי בקק"ל - התחנה הימית של בית הספר למדעי הים ברופין מנטרת באופן רציף את האסטואר של נחל אלכסנדר (ממעברות עד לשפך הנחל לים) ואת הסביבה הימית והחופית הסמוכה אליו.

מטרת המחקר לעזור לקובעי המדיניות לנהל את האסטואר והנחל בצורה מיטבית על ידי הבנת המאפיינים האקולוגיים, הביולוגיים, הגיאוכימיים והפיסיקליים של האסטואר, הבנת השפעת האסטואר על הים והאינטראקציות בתוך מערכות אקולוגיות מורכבות אלה וביניהן.

הנתונים הנאספים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה, וזמינים להורדה ולניתוח באתר המצפה הימי והאסטואריני של רופין.

לאתר הפרויקט

אסטואר אלכסנדר - דו"ח מסכם לשנת 2020