הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך מפ/ 2756/16 עם חברת הרקופלסט (גרמניה)

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות  עד לתאריך 5.10.2023

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/319/22 עם חברת די-איי טכנולוגיות בע"מ

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות  עד לתאריך 12.10.2023

הודעות לא פעילות של התקשרות עם ספק יחיד