הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/153/21 עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ 9031/19 עם חב' יורמישן

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/145/21 עם חברת אס.פי.דאטא בע"מ

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/132/21 עם ערן קרמינאן

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/591/21 עם חברת Caledonian Tree Company – AIR-POT

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/544/21 עם חברת חניון רכב די. סי בע"מ

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/576/21 עם חברת "הפועל"

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך 1180/15 עם חברת יפעת מידע תקשורתי

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/337/20 עם חברת "צמח השדה"

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/541/21 עם חב' דיפוכם

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/511/21 עם חברת השטיח המעופף

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/442/21 חב' ג.ע.ש. לביצוע סקר בשילוב טכנולוגיות חדשניות לקבלת מידע מדויק על הביקור והשהייה ביערות קק"ל בכל זמן נתון

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/492/21 עם קיבוץ להב למתן שירותים

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/493/21 עם היכל שלמה