הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

הודעה בדבר כוונת קק"ל להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/433/22 עם חברת ש. לרנר

 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות עד לתאריך 13.12.2022

הודעה בדבר כוונת קק"ל להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/410/22 עם המכון לחקר חקלאות ימית

 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות עד לתאריך 30.11.2022

הודעות לא פעילות של התקשרות עם ספק יחיד