מהו יער קהילתי?

יער קהילתי (Community Forest) הוא יער והמכלול הירוק של היישוב, כולל המרחב העירוני וסביבתו, שלמטרות שלו מתווספים היבטים חברתיים ותרבותיים מגוונים, כמו נופש ופנאי, תרבות, בריאות ורווחה לאוכלוסייה המקומית. מדיניות ניהול יער קהילתי מבוססת על מעורבות פעילה של הקהילה המקומית ובעלי עניין. יער קהילתי מוצלח, הוא כזה הממקסם את התועלות שהקהילה מפיקה מהיער, מרחיב ומעמיק את מידת האכפתיות, המעורבות והאחריות של הקהילה המקומית כלפיו, ומבטיח את שימורו ותפקודו לאורך זמן.

יער קהילתי בישראל

על פי החזון של קק"ל, "יער, כמקום פיזי ורגשי, יהפוך לחלק מהתרבות הישראלית המקומית ולמרכיב משמעותי בתחושת השייכות והבית של קהילה ותושבים, למקום בו הם חיים ולטבע הסובב אותו. ככזה, ייכנס היער ללבבות ולרחובות, יהפוך חלק בלתי נפרד מהיישוב, ויהווה נכס תרבותי, קהילתי וכלכלי עבור העיר ובעלי עניין מקומיים".

היער הקהילתי בישראל הוא המכלול הירוק של רשות מקומית וסביבתה, המספק לתושביה איכות חיים ותורם תרומה חברתית, סביבתית וכלכלית מרובה לקהילה ולרשות. היער הקהילתי הנו מרחב בילוי נגיש וחינם לכל, המציע חיבור לטבע, למורשת, לקהילה ולמקום.

שביל פרחי הבר ביער הקהילתי ראש העין. צילום: משה שלר
שביל פרחי הבר ביער הקהילתי ראש העין. צילום: משה שלר

קק"ל רואה ביער הקהילתי מנוע להתחדשות העיר והקהילה. יער קהילתי מהווה שותפות מלאה והדדית עם תושבי הקהילה והרשות המקומית, ביצירת חזון ארוך טווח, עיצוב השימושים, בהקמה, בארגון פעילות קהילתית ובתחזוקה.

היער הקהילתי נותן מענה לקבוצה הולכת וגדלה בציבור הישראלי, המזהה קשר בין איכות חיים למערכות יחסים חיוביות בקהילה, לסביבה ירוקה, ולחיבור רגשי למקום בו הם חיים, וזאת כתגובת נגד לעומס ולמתח של מרוץ החיים המודרני.

איכויות כאלו אינן זמינות רק לאוכלוסיות עשירות, המסוגלות לרכוש לעצמן צמוד קרקע עם חצר נרחבת וגינה מושקעת. היער הסמוך, יכול וצריך להיות החצר המשותפת הנדיבה של כל התושבים. היער אינו הקצה של העיר, אלא ההמשך הטבעי של המרחב האישי והמשפחתי של כל תושב ותושבת. לא מדובר רק על מקום לבקר בשבתות ובחגים - היער הוא המשך טבעי (תרתי משמע) של חיי היום-יום. בכל רגע נתון אפשר לצאת אל המרחב הנוסף שעומד לרשות התושבים, ברוגע, במחשבה, ביצירה, במפגש, במוזיקה, בסעודה, בשיחה, בהקשבה ובטיול.

מתי יער הוא יער קהילתי?

כל יישוב יכול להיות “יער קהילתי”, אם יש לו יער ואם לאו. ישנם מספר עקרונות שיזכו בתואר "יער קהילתי":

    1. שימור השטחים הפתוחים לטווח ארוך תוך קידום חזון, אמנה ותוכנית אב לפיתוח ולשימור היער, השטחים הפתוחים וערכי הטבע והמורשת שבהם, המשותפים לקק"ל, הרשות והקהילה.
    2. הקהילה מקבלת ערכים ותועלות מהשטח ומהפעילויות והשימושים ביער ובשטחים ירוקים אחרים, מעלים ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים אותנטיים לקהילה ולבעלי עניין, בכפוף לשימור השטח לאורך זמן.
    3. לקהילה גישה וזכויות במשאבי היער המתבטאת בנגישות חופשית לתושבים לכל חלקי היער ושימוש בו ובמתקניו ללא תשלום.
    4. הקהילה שותפה להחלטות ניהוליות וליזום והובלת פעילויות קהילתיות וליצירת מנגנוני המשך ברמות מעורבות מגוונות, לתכנון פעילות קהילתית ופיתוח ושימור פיזי. מנגנונים כמו ועדת היגוי, פורום נאמני יער קהילתי פעיל, ותמיכה ביזמות קהילתית, המסייעים לחיזוק השותפות, להתאמת הפעילויות והפיתוח, לריענון מעת לעת של החזון המשותף ליער קהילתי ולהרחבת רמות וכמות המעורבים. עקרון זה מחייב שותפות ומחויבות הדדית, לאורך זמן, בין קק”ל, הרשות המקומית והקהילה המקומית.
יער קהילתי רמות באר שבע. צילום: אורנית גינת
יער קהילתי רמות באר שבע. צילום: אורנית גינת

מהות היער הקהילתי, היא כי הקהילה עצמה, מבוגרים/ות וילדים/ות, מעורבים בתכנון ושמירה על היער הקהילתי ופועלים באחריות, מסירות ודאגה ליער שלהם. היער הופך ליער קהילתי משום המעורבות הקהילה בתכנונו ובקיומו; מיער השוכן ליד עיר, הופך היער ליער של הקהילה ועבורה. היער נגיש לקהילה היכולה להפיק ממנו תועלת והנאה.