מחקרים, סקרים מסמכי מדיניות ומסמכים מקצועיים נוספים

יחידת התכנון בקק"ל עוסקת בתכנון אסטרטגי ארוך טווח הכולל הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים, ייזום מחקרים בנושאי תכנון ועוד

מחקרים

סקרים

נספח תיעוד מקדים לתכנית

מסמכי מדיניות

מסמכים מסכמים ומידע

  • חרבת חממה, מצפה כרם, גבעת עודד חי – על כיפת הרכס שביער ירושלים

    מידע נוסף
  • פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים בישראל

    מידע נוסף

תכניות אב

  • תכנית אב נופית נופשית לרצועת המוביל הארצי

    מידע נוסף