תכנית אב נופית נופשית לרצועת המוביל הארצי

על התכנית

בכנס איגוד המתכננים, הציגה אדריכלית הנוף רוני שליטא-יגר הצעה רעיונית להקמת פארק ארצי לתנועת פנאי ונופש לאורך רצועת המגן של מוביל המים הארצי. הרעיון התקבל ע"י קק"ל, שהחליטה לקדם תכנונו, בהיותו נכון מבחינה לאומית ועולה בקנה אחד עם פעילות קק"ל כגון פיתוח שטחי פנאי ונופש, מעורבות בנושאי פנאי בישובים מגוונים, באוכלוסיות שונות וצורות התיישבות רבות. הפרויקט קשור לנושא המים, ומאפשר חיבור לפרוייקטים שקק"ל ביצעה.

הקמת הפארק תאפשר לרצועת המוביל החוצה במרכז הארץ להוות רצועת תשתית ירוקה למגוון משתמשים - הולכי רגל, רוכבי אופניים – כחלק ממערך התנועה בשטחים הפתוחים. כמו כן, הפרויקט יהווה מנוף לפיתוח אינטנסיבי לפנאי ונופש במקומות בהם הרצועה חוצה בלב יישוב. הפארק יאפשר קישור אורכי בין מערכות השטחים הפתוחים במרכז הארץ כגון נחל אלכסנדר, נחל חדרה, שביל ישראל, יערות ציר הגבעות, רמות מנשה ועוד.

יש חשיבות בהסכמה על קווים מנחים לפרויקט, כך שגם אם יפותחו מקטעים שונים בהדרגה ע"י רשויות שונות, תשמר התפיסה הכוללת המוצעת במסגרת תכנית האב.

חברת מקורות תומכת בפרויקט זה ושותפה בקידומו.
העבודה מומנה על ידי קק"ל.

צוות התכנון:

 • אד' נוף רוני שליטא-יגר, אב אדריכלות נוף
 • אד' נוף ארנה סירקיס בן-ציוני ואד' נוף בארי בן שלום


חברי וועדת ההיגוי המלווים את הפרוייקט:

 • פינחס כהנא, מנהל מחלקת תכנון, קק"ל
 • יחיאל כהן, אדריכל נוף, סגן מנהל מרחב מרכז, קק"ל
 • יוסי שמעיה, מנהל חבל הירדן, חב' מקורות
 • מירב טוניאן, ממונה מקרקעין חבל הירדן , חב' מקורות

סקר, ניתוח והערכה

תוכן העניינים של המסמך:

 • המוביל הארצי ורצועת המוביל - רקע כללי
 • חזון ומטרת העבודה
 • הקמת המוביל הארצי
 • מיפוי כללי וסקירת תוואי רצועת המוביל מרמות מנשה עד ראש העין
 • מפות הסקר
 • סקירת תכניות שבילי אופניים לאורך רצועת המוביל
 • ניתוח SWOT
 • הערכת ערכיות
 • סיכום והמלצות


המסמך המלא להורדה

התכנית המפורטת

תוכן העניינים של המסמך:

 • המוביל הארצי - רקע כללי:
  1. רצועת המוביל - רקע כללי; 2. נעים על המוביל - החזון; 3. הקמת המוביל הארצי.
 • סקר ניתוח והערכה: 1. מיפוי כללי וסקירת תוואי רצועת המוביל מרמת מנשה עד ראש העין; 2. מפות הסקר; 3. סקירת תכניות שבילי אופניים; 4. ניתוח; 5. הערכה.
 • תכנית האב: 1. עקרונות התכנון; 2. מרכיבי התכנון; 3. רכיבי התכנית; 4. חלוקה למקטעים; 5. מקטע 1 , רמת מנשה – בין כרמים ושדות; 6. מקטע 2 , מישור יובלי נחל חדרה; 7. מקטע 3 , עמק חפר – בשדות העמק; 8. מקטע 4 , קלנסווה ולב השרון – שביל בלב; 9.מקטע 5 , טירה; 10. מקטע 6 , טירה – כ"ס – גבעות החמרה; 11. מקטע 7 , כפר סבא; 12. מקטע 8 , כ"ס – ראש העין – מישור דרום השרון; 13. חתך תכנוני עקרוני בשטח פתוח מופר; 14. אומדן מסכם.
 • נספחים: 1. נספח א: רשות הטבע והגנים – הנחיות אקולוגיות; 2. נספח ב: רשות הטבע והגנים – בריכות חורף לאורך רצועת המוביל; 3. נספח ג: רשות המים – קריטריונים בדבר מתן היתרים; 4. נספח ד: סיכום מפגש ראשי רשויות לאורך רצועת המוביל; 5. נספח ה: דימויים – דוגמאות לשימוש בצינורות.
 • ביבליוגרפיה

המסמך המלא להורדה

 

אות אדריכלות הנוף 2013

האות מטעם איגוד אדריכלי הנוף הוענק לרוני יגר שליטא, שיזמה את פרויקט המוביל הארצי יחד עם ארנה בן ציוני ובארי בן שלום , בכנס השנתי של האיגוד לאדריכלית הנוף.

לדברי יו"ר קק"ל אפי שטנצלר: "פוטנציאל גבוה טמון בקטע רצועה זה, שכיום מתאפיין במפגעים והזנחה לכל אורכו. פרויקט פארק המוביל, יהווה עורק של חיים וייתן מענה לצימאון הגובר לשטחים פתוחים לפנאי ונופש, לצד אספקת המים. בכוונת קק"ל להקים לאורך התוואי גם שביל לרוכבי אופניים".