הקהילה וקק"ל

צילום: נטע מזרחי, ארכיון הצילומים של קק"ל