כנסים ושיתופי פעולה ישראליים ובינלאומיים בנושא מים
  • כנס ערים רגישות למים הרביעי - יולי 2018

    מידע נוסף
  • כנס ערים רגישות למים בתל אביב - אוקטובר 2017

    מידע נוסף
  • סדנה לניהול בר-קיימא של מי נגר, מרץ 2017

    מידע נוסף