תרומה והוקרה

צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל

מאז היווסדה פועלת קק"ל לשימור ופיתוח הארץ וליצירת סביבה ירוקה ומטופחת בישראל לרווחת התושבים והמבקרים בה. תרומתם המתמדת של ידידיה בארץ ובעולם מסייעת לקק"ל בקידום מפעלים רבים בתחום הייעור, המים והקרקע. עד היום נטעה קק"ל למעלה מ-240 מליון עצים ברחבי הארץ. אנו מזמינים אתכם להצטרף ולסייע בפיתוח הארץ וטיפוחה.

 • על החטיבה לגיוס משאבים בקק"ל

  החטיבה לגיוס משאבים היא הזרועה הבינלאומית של קק"ל, האמונה על גיוס כספי תרומות בקרב הקהילות היהודיות וידידי ישראל בארץ ובעולם, על פיתוח קשרי חוץ ועל ייצוגה של קק"ל בזירה הגלובלית. משימות הליבה של החטיבה נגזרות ממטרות החברה, כפי שנקבעו בתזכיר ההתאגדות ההיסטורי של קק"ל.

  המשך
 • קרנות ועזבונות

  קרן קימת לישראל מנהלת מספר קרנות בתחומים שונים. הקרנות, שהוקמו בקק"ל בהתאם לצוואות ועזבונות של תורמים מהארץ ומרחבי העולם, מיועדות בעיקר למלגות לסטודנטים. מפעם לפעם, או בהתאם להחלטות הוועד המנהל לניהול קרנות קק"ל, מתפרסמים קולות קוראים להגשת מועמדות לקבלת מלגה.

  המשך
 • אפשרויות תרומה והוקרה

  תרומתם המתמדת של ידידיה בישראל ובעולם מסייעת לקק"ל בקידום מפעלים רבים בתחום הייעור, המים והקרקע. אנו מזמינים אתכם להצטרף ולסייע בפיתוח הארץ וטיפוחה, במגוון האפשרויות המוצעות.

  המשך