שיקום נחלים

קק"ל רואה בנחלי הארץ ערך טבע ונוף ומשאב חברתי, תיירותי, היסטורי, רוחני ואקולוגי חיוני והיא תמשיך לפעול ביתר שאת, יחד עם שותפיה ההיסטוריים, כדי להביא לשיקומם לתועלת ולהנאת הציבור ולשמירת טבע. קק"ל רואה בשיקום נחלים יוזמה הלאומית ופרויקט היסטורי נוסף במשימתה הנמשכת של גאולת הארץ.

השפעת האדם על סביבתו בארץ ישראל במאה ה-20 הייתה מכרעת. דרמטית במיוחד היא השפעת האדם על הנחלים בישראל. מי מעיינות, שהזינו בעבר את הנחלים במים חיים, נתפסו והועברו לשימוש ביתי, חקלאי ותעשייתי. במקומם הוזרמו לאפיקי הנחלים מי שפכים שמקורם בתעשייה, בחלקם מים שמכילים מתכות כבדות ותרכובות כימיות רעילות במיוחד. ההזנחה רבת השנים מגדילה את הסיכון לסביבה והופכת את השיקום לקשה יותר.

בראשית שנות ה-90 של המאה העשרים הוקמה המנהלה לשיקום נחלי ישראל ביוזמה של קרן קימת לישראל ובשיתוף עם גופים נוספים. בשל החשיבות הלאומית של הנושא, נטלה קק"ל את "הובלת" המנהלה על עצמה. המנהלה שמה לה למטרה "להחזיר חיים לנחלים", לסלק את המזהמים ולהחזיר את תבניות הנוף והמים של נחלי ישראל למצבם הראשוני ככל שניתן.

נחל הקיבוצים. צילום: ארכיון צילומי קק''ל

שיקום הנחלים בישראל מתבצע על פי מה שמכונה "הגישה האגנית". הרעיון הוא שכדי לשקם בצורה נכונה את הנחל אין די בטיפול בערוץ של אותו נחל בלבד, אלא בכל האפיקים שבאגן ההיקוות של הנחל. כל מפגע שקיים בערוץ הנמצא באגן הניקוז של נחל כלשהו, משפיע כמובן על הנעשה בערוץ הראשי. לפיכך יש להכיר באגן ההיקוות כיחידה הבסיסית לפיתוח, שימור וניהול השטח סביב ערוץ הניקוז.

המטרה העומדת לנגד עיני הפועלים לשיקום הנחלים הא לגרום לכך שתשוחזר סביבת הנחל ככל שניתן, שמשאביו הטבעיים של אגן ההיקוות יתרמו תרומה מיטבית לכלכלה ולאיכות החיים של האזור ותושביו. מדובר בפעילות מורכבת הכוללת את הסדרת הנחלים כמערכת ניקוז, שימור קרקע מפני שטפונות, סילוק מזהמים ופיתוח מקורות מים לאורך אפיקי הנחלים ושיקום המערכת האקולוגית של הנחל. בצד כל אלה נעשות פעולות להפיכת הנחלים לצירי נופש ותיירות. בסופו של דבר, שיקום הנחלים תורם גם לשמירה על איכות מים טובה בישראל.

בעשר השנים האחרונות עסקה המנהלה לשיקום נחלי ישראל בשיקום הנחלים אלכסנדר, חרוד, ירדן, שורק, לכיש, ציפורי, תנינים, בשור ובאר שבע. שתי רשויות עצמאיות עוסקות בטיפול בנחלים קישון וירקון. החל בשנת 2010 מבוצעות פעולות שיקום בעשרות נחלים נוספים המוגדרים בתכנית המתאר הארצית למים ונחלים תמ"א 34 ב'.

למסמך עקרונות קק"ל בנושא שיקום נחלים »