פעילות עם קהילות

צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

קק"ל פועלת בכל דרך כדי לעמוד במטרה שהציבה לעצמה בתחום פעילות הקהילה. בין היתר על ידי הקמת מרכזי מורשת קק"ל לעידוד וטיפוח בני נוער בפריפריה, פעילות עם קהילות מחו"ל ועוד.