מחקרי ייעור ואקולוגיה
ביערות קק"ל, המהווים בית גידול טבעי למינים רבים של בעלי חיים וצמחים, מתבצעים בידי אנשי מקצוע מקק"ל ומחוץ לה מחקרים מרתקים וחיוניים, המקיפים תחומי ידע רבים ומגוונים: מתפקוד אקולוגי של יערות ועד סיוע לשיקום בתי גידול טבעיים בכל הארץ ולהבנת חשיבות שמירת הטבע וההגנה על השטחים הפתוחים.
  • מחקרים במימון קק"ל

    המשך