מחקרים במימון קק"ל

מדי שנה קק"ל מממנת עשרות מחקרים בתחומים הבאים: יער, תחום קרקע – מים, מרעה, יער וקהילה, תכנון, אקולוגיה, סביבה והיערכות לשינויי אקלים. המחקרים נעשים על ידי חוקרים ממוסדות מחקר בישראל. במסגרת זאת, הארגון רואה חשיבות במחקרים המציעים פתרון לבעיות שעולות במהלך עבודת קק"ל בשטח היער, ומביאים רעיונות ישימים לשיפור ניהול שטחי היער.

קק"ל מפרסמת מדי שנה קול קורא להגשת מחקרים. עשרות ההצעות המוגשות נבחנות על ידי ועדת מחקרי מפ"ק.

לפניכם רשימת מחקרים במימון קק"ל מהשנים האחרונות.
  • מחקרי תחום יער

    המשך
  • מחקרים וניטור ארוך טווח בתחום אקולוגיה, סביבה והיערכות לשינויי אקלים

    המשך