אתרים מונגשים

צילום: מירב דוידאן, ארכיון הצילומים של קק"ל
עבור רובנו, הטיול ביערות ובפארקים הוא טבעי ומובן מאליו, אולם עבור האוכלוסייה עם מוגבלות כל מדרגת סלע קטנה, שביל עפר משובש, מעבר צר או שיפוע, הם מכשול. קרן קימת לישראל פועלת להנגשת היערות והפארקים לאנשים עם מוגבלות, מתוך הכרה בהיותה של אוכלוסיה זו חלק בלתי נפרד מכלל תושבי המדינה, שלמענם היא פועלת.

general